INTERNE nyheter SbH

Elling ny sjef på Bindalssmolt

Elling Mikalsen Bøkestad er ny sjef i Bindalssmolt – og har overtatt etter Signar (Berg-Hansen) som har vært med helt siden starten på Svaberget.

Elling er den nye lederen på Bindalssmolt. Videre er også konsernsjef for settefisk i SinkabergHansen.

Signar (59) har gitt seg som daglig leder etter mange år i sjefsstolen for Bindalssmolt, og Elling Mikalsen Bøkestad har tatt over stafettpinnen som daglig leder.

Bindalssmolt har i dag åtte medarbeidere – og er 100 prosent eid av SinkabergHansen AS.

– Signar har vært med siden det ble bygget i 1985, så det er store sko jeg skal fylle, sier Elling til nettstedet Kyst.no, men påpeker at det er et veldig bra anlegg han nå skal ha ansvar for.

Signar sier til Kyst.no at årsaken til at han nå gir seg, er at han heller vil fokusere på andre ting, etter over 30 år med settefisk.

Slik framsto det anlegget på Svaberget etter starten i 1985.

– Jeg var med fra starten da anlegget ble bygget i 1985, da min far var daglig leder. Så nå ønsker jeg å gjøre noe helt annet, blant annet et lite småbruk jeg skal sysle litt med. Men jeg sitter jo fremdeles i en del styrer i ulike oppdrettsselskap. Så jeg gir ikke meg helt med fisken, sier Berg-Hansen med et smil.

 

Fra en av smolthallene på Svaberget.

Kjennskap til anlegget
Anlegget til Bindalssmolt er lokalisert på Svaberget i Bindal kommune, og produserer om lag 3,5 millioner smolt årlig. All produksjon skjer innendørs, og nytt klekkeri ble bygget i 2007. Selskapet leverer smolt fra april til oktober.

Bøkestad kom fra jobben som daglig leder i Salmonor Settefisk, og tiltrådde i stillingen i slutten av juli og har jobbet med smolt siden 2006.

– Jeg har faktisk jobbet på anlegget en periode tilbake for ti år siden, så jeg kjente litt til det før jeg startet i juli, opplyser han.

Skal bygge RAS
Selskapets anlegg i Bindal er gjennomstrømmingsanlegg, men Bøkestad sier han jobber med planene for en potensiell utbygging.

– Vi ønsker å utvide anlegget med ny RAS-avdeling. Kapasiteten skal økes betydelig og ambisjonene til Bindalssmolt er å mangedoble smoltproduksjonen som per dags dato er på 400 tonn. Vi har planer om smolt opp mot 500 gram, per nå er smolten vår rundt 100-200 gram. SinkabergHansen har også ansatt en egen prosjektleder for RAS-utbyggingen; Aleksander Lundseng.

Innlegging av befruktet øyerogn er et viktig øyeblikk i produksjonen, her er Marit Johansen i sving E-hallen.
Aleksander Lundseng er prosjektleder for det planlagte RAS-anlegget på Svaberget.