100.000 FISK senket i DYPET med andre runde ATLANTIS

Lokalitet SinkabergHansen, foto
NYTT UTSETT: Tirsdag ble det for andre gang satt fisk i nedsenkbare Atlantis; denne gang 100.000 laks.

I dypet: Utsett nummer 2 i Atlantis

Tirsdag skjedde det: Utsett nummer to i den nedsenkbare Atlantis-merden. På Skrubbholmen ble 100.000 fisk på cirka tre kilo senket ned til en høyde for kuppelen på om lag 30 meter. I forhold til det første utsettet på Gjerdinga i fjor, ble altså 10 ganger så mye fisk satt inn.

Fisk i merd, foto
ROLIG: I merda etter nedsenking roet fisken seg godt – snittstørrelsen er tre kilo.

Fisken som ble avluset ved utsett skal gå i Atlantis fram til slakting i sommer.

– Operasjonen var godt planlagt og ble gjennomført uten problemer av noe slag. Fisken roet seg fort og hadde raskt fin bevegelse i merden, sier prosjektleder Trude Olafsen.

Positivt var det også at laksen raskt gikk på fôret etter at Atlantis var nede i posisjon. I dypet har fisken tilgang til en luftkuppel for å justere svømmeblæren, samt vannbåren fôring og tilpasset belysning.

Atlantis er et samarbeidsprosjekt mellom AKVA group, SinkabergHansen og Egersund Net.

Lokalitet med brønnbåt, foto
SUKSESS: Hele operasjonen fløt bra før senking av kuppelen til 30 meter. Fisken skal stå i Atlantis fram til planlagt slakting til sommeren.

Siden forrige utsett har prosjektet gjort noen endringer, hvor de blant annet har installert lastesjakler for å få et bedre bilde av miljøkreftene som virker på merdkonstruksjonen. Hele styrings- og kontrollsystemet med tilhørende teknologi er nå bygd inn i en container, slik at det er lett å flytte konseptet mellom ulike flåter.

Prosjektleder Olafsen er godt fornøyd med ukas operasjon. Med 100.000 fisk i merden nærmer prosjektet seg en normal driftssituasjon, og vil høste nyttige erfaringsdata i tiden som kommer.

Anlegg oppdrett, foto
LUSEFRI: Etter avlusing ble fisken overført til Atlantis.

– Alle involverte gjorde en flott jobb ved utsettet, og nå vil fisken bli fulgt tett framover av SinkabergHansens erfarne driftsteknikere og veterinærer. En ny milepæl i prosjektet er nådd, slår hun fast.

En ny milepæl i prosjektet er nådd!