BÆREKRAFT

TEKNOLOGI: Levering av fisk lukket lokalitet, Mulingen i Bindal.

Rapportering på bærekraft

Les siste oppdaterte rapport på bærekraft i konsernet Sinkaberg – for driftsåret 2023 – i denne lenken:

BÆREKRAFT SINKABERG 2023

Historiske dokument i sammenhengen:

BÆREKRAFT SbH 2022

LAKSEFABRIKKEN: Anlegg for mottak, slakting og videreforedling av laks – på Marøya ved Nærøysundet.