BÆREKRAFT

TEKNOLOGI: Levering av fisk lukket lokalitet, Mulingen i Bindal.

Rapportering på bærekraft

Les den første rapporten på bærekraft i konsernet Sinkaberg, for driftsåret 2022, i denne lenken:

BÆREKRAFT SbH 2022

LAKSEFABRIKKEN: Anlegg for mottak, slakting og videreforedling av laks – på Marøya ved Nærøysundet.