Sertifikat

En sertifisert verdikjede

GlobalG.A.P. er en internasjonalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk som dekker hele verdikjeden. Sporbarhet, mattrygghet, fiskevelferd, ansvarlighet for miljø, ansatte og samfunn blir vurdert.

Sinkaberg fabrikk (Laksefabrikken på Marøya), alle lokaliteter og Bindalssmolt er GlobalG.A.P.-sertifisert, se sertifikat lengre ned på denne siden. For mer informasjon om vår GloblaG.A.P.-sertifisering, kontakt kvalitetskoordinator Marit Kallestad på E-post: marit.kallestad@sinkaberg.no 

GlobalG.A.P.-sertifikat havbruk 2024-2025 

GlobalG.A.P.-Grasp-sertifikat havbruk 2024-2025


GlobalG.A.P.
-sertifikat Bindalssmolt AS 2024-2025

GlobalG.A.P.-Grasp-sertifikat Bindalsmolt AS 2024-2025


GlobalG.A.P.-CoC
-sertifikat Laksefabrikken Marøya 2024-2025

Laksefabrikken vår har også ASC-CoC-godkjenning 2023-2024


GlobalG.A.P.-CoC
-sertifikat tradingselskap Sinkaberg AS  2024-2025