440.000 kilo MAT fra Laksefabrikken på en dag!

25 trailere fra Marøya i dag

HJUL To trailere blir lastet – og mange på vent ved sjøkanten. Totalt går 25 slike biler fra Laksefabrikken i løpet av dagens to skift 😀

14 trailere på vent utenfor Laksefabrikken gir et hint. Her produseres det mat; mye mat!

I dag fredag 5. mai blir vel 82.000 laks – totalt 440 tonn – prosessert i Laksefabrikken. På middagsbordet ville dette gitt om lag 1,8 millioner rause porsjoner 😊 Ikke alt blir konsumert innenfor Norges grenser; for å si det sånn.

7.000: Godt trykk i slaktehallen – målet er å prosessere 7.000 laks i timen.

Litt mer tall: For å få dagens helfisk og filet på hjul mot markedene blir mellom 20 og 25 trailere lastet opp. Om det er tale om helfisk går det 19 tonn på hver tralle – fordelt på 891 kasser (33 paller) i hver bil. Og hvis «flyten» – det vil si produksjonen – er best mulig, klarer våre særs dyktige medarbeidere å laste opp nær 30 biler i timen.

Hver eneste ansatt er en stor matprodusent!

Riktig så kjapt går det i praksis ikke, men samtidig gjør det litt inntrykk når vi i snitt vel 7.000 fisk (om lag 2 laks hvert sekund) går gjennom slaktehallen. Så neste gang du møter en som jobber hos oss, eller i andre selskap for den saks skyld, vit at du snakker med en virkelig stor matprodusent!

FILET: Videreforedling, altså filetproduksjon, er noe som SinkabergHansen satser på.

Som vi før har fremholdt, og gjerne gjentar, SinkabergHansen ønsker å videreforedle mest mulig her på Marøya. Dette gir en rekke fordeler – for matkvalitet, utnyttelse av råstoffet, redusert svinn og ditto transportvolum. Mengde filet varierer, og i dag ble det for eksempel produsert 33 tonn.

MATMASKIN: Laksefabrikken på Marøya, i dag formiddag fredag 5. mai