Årets første GLADMELDING: Søk gjerne SbH-støtte 2023!

Gjør klar til en vel etablert sak …

KLAR IGJEN: For niende år ettter nyttår er det på tide for å tenke på mulig “SinkabergHansen-støtte” til ditt lokale prosjekt …

Skrus tida ni år tilbake, lander vi i 2014.

Året for første runde med «SinkabergHansen-støtte». Og igjen, altså for niende gang på rad, har vi gleden av å invitere til støtte av lokale tiltak.

Særlig innrettet mot barn og ungdom. For et regionalt havbruksselskap er det naturlig at vi på alle måter er opptatt av gode oppvekstmiljø. Historien så langt har gitt et vell av lokale tiltak med mål om glede og aktivitet. Gjerne handler det om kultur og idrett i vid forstand.

Som i fjor, kan ildsjeler og andre engasjerte i fem kommuner hvor SinkabergHansen opererer i søke om bidrag: Nærøysund, Bindal, Leka, Brønnøy og Herøy.

Også for 2023 blir oppfordringen at alle «med noe på gang» melder seg. Vi vil gjerne motta e-post med grei beskrivelse om hvorfor du/dere tenker at deres prosjekt fortjener støtte!

Fristen for å fortelle om deres planer og ønsker er tirsdag 28. februar.

Mailen merkes «Støtte 2023» og sendes post@sinkaberg-hansen.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til samme adresse. Så; etter intern vurdering, vil årets tildelinger gjøres kjent fredag 24. mars 2023

Vi ser fram til mange gode henvendelser!