Se ATLANTIS senket MED FISK (video!)

Milepæl: Fisk i senket Atlantis!

Brønnbåt ved merd Atlantis, foto
FISK I ATLANTIS: Fredag losset brønnbåten Namsos 10.000 laks i Atlantis-merden ved Gjerdinga. Like etter ble anlegget med luftkuppelen i senter senket ned til vel 20 meters dyp; godt under lusebeltet. (Foto: Thomas Sørø Olsen/SinkabergHansen).

Atlantis Subsea Farming har for første gang satt ut fisk i sin nedsenkbare merd. Nå følger prosjektet spent med på fiskens liv i dypet.

PÅ TUR MED: Her er Atlantis for første gang på tur ned i dypet med fisk i buret. (Foto: Thomas Sørø Olsen/SinkabergHansen)

Atlantis Subsea Farming AS eies av SinkabergHansen, AKVA group og Egersund Net, og selskapet fikk i mars i fjor tildelt en utviklingstillatelse.

– Ett år etter tildelingen av utviklingstillatelsen går den første fisken i anlegget og det er vi ganske fornøyd med, sier prosjektleder Trude Olafsen.

– Vi har hatt våre utfordringer, og det er ikke enkelt det vi prøver å få til. Men det er nettopp derfor vi trenger utviklingstillatelsen. Den gir oss mulighet for å teste teknologien på en reell biomasse i tre generasjoner – det er vi glad for, fortsetter hun.

Se video fra fredagens utsett og senking her: 

NÅ FÅR VI PRAKTISK ERFARING!
Første versjon av den nedsenkbare merden er nå produktsertifisert og prosjektet går inn i en fase med nitidig overvåking av fiskens adferd og velferd. Samtidig skaffer driftspersonell hos SinkabergHansen og serviceselskapet Nærøysund Aquaservice, som også har vært svært delaktig i selve utviklingsarbeidet, seg verdifull erfaring med dyp drift.

Atlantis på full fart ned, foto.
VEL 20 MINUTTER: I løpet av kort tid går Atlantis fra overflateposisjon til fullt nedsenket – med taket av merden på om lag 20 meters dyp.

Målet er å ha merden mest mulig nedsenket og minst mulig i overflaten. De nedsenkbare merdene kan i prinsippet ligge i en vanlig rammefortøyning. Investeringene er forsvarlige sett opp mot de driftsfordelene som det er forventet at Atlantis vil gi.

FINN ER FORNØYD
– Jeg har stor tro på at dette kan være en løsning på enkelte lokaliteter med tøffe forhold i overflaten. Vi har etter hvert mye erfaring med å holde fisken dypt i vanlige merder ved hjelp av dyp fôring og riktig lyssetting, og ser fordeler ved det i form av blant annet mindre påslag av lus. Hvis vi med teknologien fra Atlantis Subsea Farming i tillegg kan ta i bruk mer eksponerte lokaliteter, er dette en løsning for framtida, sier Finn Sinkaberg som er initiativtaker av prosjektet.

Finn Sinkaberg, foto

INITIATIV: Finn Sinkaberg er så langt godt fornøyd med Atlantis.