ATLANTIS – styrket tro på NEDSENKBARE merder

Positivt andre utsett i Atlantis

Utsett laks lokalitet, foto
UTSETT: På Skrubbholmen sør for Rørvik ble 100.000 fisk satt i den nedsenkbare merden. Utsettet i Atlantis i februar måned ble det andre i rekken.

I februar ble 100.000 fisk satt ut i Atlantis og senket 30 meter under overflaten. Det skjedde ved Skrubbholmen sør for Rørvik. Erfaringene fra det andre utsettet er positive, ifølge en ny rapport.

Aktivitet lokalitet, foto
OPP IGJEN: Uttak av fisken som hadde levd nedsenket ble gjort i to omganger; den siste i juni.

Dette var første gang noensinne at laks i et slik antall og omfang ble satt i en merd og senket 30 meter under overflaten. Med det nærmer prosjektet seg en normal operativ situasjon. Prosjektleder Trude Olafsen kan rapportere at veksten har vært god, og at fisken lærte å bruke luftkuppelen.

– Vi opplever at etter utsett nummer to fått enda større tro på at nedsenkbare merder kan være et godt alternativ på enkelte, mer eksponerte lokaliteter i ytre kyststrøk, framholder Olafsen.

 

Atlantis Subsea Farming AS eies av SinkabergHansen, AKVA group og Egersund Net.

Normal oppførsel
– Vi er så langt veldig fornøyde med resultatene. Fisken roet seg raskt og gjenopptok et normalt bevegelsesmønster inne i merden. Tett overvåking av fisken viste normal oppførsel og fôringsmønster gjennom hele perioden; veksten var omtrent den samme sammenlignet med overflatemerder på lokaliteten. Fisken lærte å bruke luftkuppelen for å fylle svømmeblæren tilstrekkelig, og fiskevelferden var god, sier Olafsen. (Artikkel fortsetter etter videoen)

Fisken, på cirka 3 kilo, ble behandlet for lus før den ble satt i merden. 25.000 ble slaktet ut i april og resten i juni. Prosjektet har gjort noen endringer siden det første utsettet, blant annet har man installert av lastsjakler for å få bedre oversikt over hvordan miljøkreftene påvirker konstruksjonen. Kontrollsystemet med tilhørende teknologi er bygget inn i en container for å gjøre det lettere å flytte på utstyr.

Arbeid med laks lokalitet, foto
SJEKK: Ved utsettet ble velferden til laksen vurdert; generell tilstand og ikke minst lusestatus.

Lus
– Lusens livssyklus og utvikling i Atlantis skiller seg ikke signifikant fra det vi kjenner som normal / forventet utvikling i tradisjonelle overflatemerder. Siden det registreres lusepåslag i nedsenket posisjon, tyder det på at noen larver har befunnet seg på dypet i det de når det smittsomme stadiet. Det har også tidligere vært registrert påslag på andre lokaliteter hvor fisk har stått dypt, men da i mindre grad enn i tradisjonelle overflatemerder, sier Olafsen.

Merden ble avluset en gang i produksjonsperioden.

– I løpet av denne testperioden har det ikke vært noen kontrollmerder på stedet som kan sammenlignes mot luseutviklingen i Atlantis, og dette gjør det vanskelig å diskutere og konkludere om lusens utvikling i Atlantis, sier Olafsen.

Merden og tilhørende teknologi er sertifisert etter NS 9415. Den første prototypen av systemet ble ferdigstilt i mai 2019 på SinkabergHansen sin lokasjon Gjerdinga nord for Rørvik. Atlantis Subsea Farming AS eies av SinkabergHansen, AKVA group og Egersund Net.

Du finner mer informasjon og nyheter på atlantisfarming.no

Les rapporter her: atlantisfarming.no/rapporter

Kontaktperson ved eventuelle henvendelser: Trude Olafsen (TOlafsen@akvagroup.com)

Utstyr på lokalitet, foto
KUPPEL: Her ligger den unike luftkuppelen i sentrum av merden – med flåten som sørger for vannbåren fôring i bakgrunnen.