Langsiktig AVTALE med VIPLAST gir masse KASSER

AS Viplast investerer på Marøya

TIL MARØYA: Daglig leder Aksel Kirkeby-Garstad i AS Viplast (til venstre) er sammen med konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen fornøyd med den langsiktige avtalen som vil sikre ny kasseproduksjon vegg i vegg med Laksefabrikken på Marøya.

37 år etter at grenda Garstad fikk sin hjørnesteinsbedrift, flytter Viplast inn hos sin største kunde – SinkabergHansen.  Med produktet, som består av 98 prosent luft, følger en 15-årskontrakt og investering på 75 millioner kroner.

Nå vel et år før den nye emballasjefabrikken skal starte opp på Marøya er kontrakten klar. Ved inngangen av 2022 vil AS Viplast gjøre knappe halvparten av sin totale produksjon i et helt nytt anlegg på stedet hvor laksen losses.

Vegg i vegg med nye Laksefabrikken vil daglig om lag 20.000 kasser og tilhørende lokk kunne produseres. Fram til det nye anlegget står klart, må emballasje fortsatt fraktes landeveien til Marøya. Siden 1984 har logistikken vært slik, og med dagens produksjon hos SinkabergHansen gir det daglig om lag 12 transporter tur/retur.

LØFT TIL LOFTET: Til dette kasseloftet ved nye Laksefabrikken skal Viplast fra inngangen til 2022 produsere om lag 20.000 kasser og lokk daglig.

Miljø og leveringssikkerhet
Styreleder Svein Ivar Larsen i Viplast er glad for kontrakten som er frukt av lang tids prosess mellom partene. Avtalen gjelder produksjon i 15 år fram til 2037 – og med opsjon på forlengelse i perioder over fem år.

AS Viplast vil investere om lag 75 millioner kroner i nytt produksjonsutstyr. Dette skal plasseres i de ombygde og klargjorte lokalene selskapet skal leie av SinkabergHansen.

– Med produksjonen i nye Laksefabrikken er dette en riktig løsning. At et produkt som består av 98 prosent luft skal kjøres tre mil etter landevegen blir urasjonelt når emballasjen kan lages vegg i vegg. Dette vil spare kostnader, miljø og gi leveringssikkerhet for begge parter, sier Svein Ivar Larsen.

Som i tillegg understreker at om lag 50 prosent av produksjonen på årlig 4,5 millioner kasser opprettholdes på Garstad.

Fem ansatte, to skift
Konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg verdsetter at tilknytningen til den lokale virksomheten nå blir ytterligere styrket.

– Helt siden Viplast midt på 80-tallet kom i gang har SinkabergHansen hatt et kundeforhold til Garstad. I lys av stadig høyere slaktevolum, vil det naturlige være å produsere emballasje direkte ved slakteri og videreforedling. Og vi er veldig fornøyde med løsningen som kommer, sier Sinkaberg.

Daglig leder Aksel Kirkeby-Garstad i Viplast forteller at det er en effektiv maskinpark som skal etableres i dagens kjølerom ved den gamle fabrikken på Marøya.

– Etter nødvendig ombygging og klargjøring vil produksjonen ivaretas av fem Viplast-ansatte fordelt på to skift. I en normalsituasjon vil det være buffer på en dags produksjon ved Laksefabrikken. Det vil si om lag 20.000 kasser og lokk fra oppstart, og det er et bilde som vi forventer vil utvikle seg i takt med forventet mer laks og større volum ved fabrikken, sier Aksel Kirkeby-Garstad.

KLYNGE: I det eksisterende kjølelageret (bygg foran brønnbåten) nærmest nye Laksefabrikken vil Viplast fra kommende sommer investere om lag 75 millioner kroner i en ny kassefabrikk.

Med et produkt som består av 98 prosent luft er dette naturlig utvikling!