Avtale med Rørvik KULDE sikrer god og MILJØVENNLIG gjenbruk

Tar saken og miljøvennlig grep

Fire personer foran Laksefabrikken Marøya, foto
VIKTIG: – Avtalen rundt Laksefabrikken er viktig for begge parter! Fra venstre konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg (SinkabergHansen), daglig leder Sturla Johansen og Amund Johansen (begge Rørvik Kulde) og til høyre Eskil Laukvik (prosjektleder SinkabergHansen).

Effektivt, miljøvennlig og framtidsrettet. Rørvik Kulde og SinkabergHansen holder «hodet kaldt» via en stor avtale som i høy grad innebærer både oppgradering og gjenbruk av utstyr.

– Heldigvis ingen selvfølge at alt av dagens materiell og løsninger må skrotes og erstattes med nytt. Med Rørvik Kulde har vi nå en avtale som evner å kombinere det beste fra dagens anlegg med gode løsninger og effektiv framtidsrettet teknologi, sier prosjektleder Eskil Laukvik i SinkabergHansen.

Remontering og nytt
Avtalen omfatter flytting og remontering av dagens kjøleanlegg for kjølerom, palleteringsrom og modningslager. I praksis betyr det gjenbruk av et CO2-anlegg fra 2012 med miljøvennlig og framtidsrettet teknologi – som også vil få en viktig i rolle i energisentralen som skal bygges opp ved Laksefabrikken.

Videre skal flytting og montering av et CO2-fryseanlegg av nyere dato skje; nok et bidrag inn i energisentralen. Rørvik Kulde får også oppgaven med å flytte og reinstallere dagens ismaskiner i nye Laksefabrikken. Produksjonen vil trenge store mengder is, og dagens utstyr skal kompletteres med nytt materiell som leveres og monteres av PTG AS.

Tre RSW-anlegg
Laksefabrikken i full drift vil kreve totalt tre RSW-anlegg (nedkjølt sjøvann). Godt utstyr med tilstrekkelig kapasitet for kjøling av fisken, både direkte og indirekte, vil være en avgjørende faktor for å sikre god og trygg mat.

Rørvik Kulde vil flytte og montere dagens anlegg, mens ytterligere to kjøpes inn. Alle tre vil være miljøvennlige CO2-anlegg med kobling mot fabrikkens energisentral.

– For SinkabergHansen er det godt at vi har lokale aktører som kan ivareta og gi service på slikt utstyr. Og ikke minst er vi glade for å kunne bruke Rørvik Kulde til så vidt omfattende flytting og reinstallasjon ved fabrikken, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg.

Fire personer rundt møtebord SinkabergHansen, foto
LANGVARIG: Avtalen rundt Laksefabrikken viderefører et langvarig samarbeid mellom partene. Fra venstre Sturla Johansen, Amund Johansen, Eskil Laukvik og Svein-Gustav Sinkaberg.

Viktig for Rørvik Kulde
Daglig leder Sturla Johansen i Rørvik kulde ser avtalen rundt Laksefabrikken som en verdifull videreføring av et mangeårig særdeles godt samarbeid.

– Med regional framvekst i havbruksnæringa har vi som leverandør også fått ta del i stor faglig og teknologisk utvikling. Det har sikret både omsetning og løpende faglig oppgradering som vi er veldig fornøyd med. Forholdet til SinkabergHansen og øvrige leverandører betyr mye for trygg langsiktig drift og kompetansebygging, framholder Sturla Johansen.

For SinkabergHansen er det godt med kvalifiserte aktører lokalt.