Servicebåter med OLJEMOTOR får HYBRID framdrift

Halvert forbruk, men like effektiv

PÅ LOKALITET: Typisk miljø hvor oppgraderte servicebåter kan operere på elektrisk kraft hele dagen, mens dieselmotoren nyttes til pendling til og fra.

Økt bærekraft og høy ressursutnyttelse. Nødvendig i 2022. Da greit med innovative prosjekt slik at ikke alt av det «gamle» må kasseres før normal levetid er nådd. Konkret går SinkabergHansen nå for ombygging av båter med forbrenningsmotor.

Ren elektrisk drift – eventuelt hydrogen eller andre energibærere – er løsninger på tur inn i industrien. Samtidig; å oppgradere materiell og utstyr som alt er i drift har også et betydelig «grønt» potensial.

ELEKTRISK: Her den aktuelle båttypen som SinkabergHansen sammen med Viknaslipen og Frydenbø vil bygge om til hybriddrift. Halvert dieselforbruk, samt andre fordeler, skal forsvare investeringen på om lag fire millioner kroner per båt.

Særlig når det aktuelle materialet generelt holder god standard.
For SinkabergHansen gjelder dette nyere servicebåter.

Målet er at fartøy med dieselmotorer skal operere på elektrisk kraft når de gjennom dagen nyttes ved lokaliteten. Drift på fossilt brennstoff vil i hovedsak skje på etappen til og fra anlegget.

Målrettet samarbeid
Våren 2018 vedtok IMO, den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, en ambisjon om at klimagassutslippene fra skipsfarten minst skal halveres innen 2050, samt deretter nå null så raskt som mulig. Videre inngår at hvert skip skal bruke energien mer effektivt slik at total effektivitet for sektoren forbedres med minst 40 prosent innen 2030, og 70 prosent innen 2050.

Nå iverksetter SinkabergHansen et samarbeid med Viknaslipen og tre av deres partnere: Frydenbø Industri, Elcom og Marin Design. Prosjektet er i høy grad upløyd mark. «Hybrid Inline Retro-fit fremdriftsløsning» er det fulle navnet som betyr ombygging av mindre dieseldrevne fartøyer til en unik hydridløsning.

«Inline» i sammenhengen betyr at en ny elektromotor står på samme aksling som dieselmotoren, slik at brukerne opplever en så sømløs overgang mellom fremdriftskildene som mulig.

Den første båten som oppgraderes er «Brønnøyværingen», et tradisjonelt enskrogs servicefartøy på 10 meter (30 fot). Hybrid elektromotor og diverse tilhørende utstyr, ikke minst batterier, skal installeres. Totalt er det tale om en «pakke» på vel 1.100 kilo.

Oppsiden klimamessig er betydelig redusert dieselforbruk. Beregning viser mer enn et halvert forbruk, fra 90.000 til om lag 44.000 liter per år. Betydelig for miljøet, samt at de som opererer båten vil få en mer stille arbeidshverdag.

Fra 90.000 til 44.000 liter i året

– Økt elektrisk kraft om bord øker også anvendelsesmuligheten med tanke på energikrevende utstyr. Per i dag har slike båter en beskjeden strømproduksjon, sier Ragnar Sæternes, FoU-koordinator i SinkabergHansen.

Samlet ombyggingskostnad blir vel fire millioner kroner per båt. Statlige Enova har åpnet for et tilskudd på om lag en fjerdedel av investeringen. Styreleder Mikal Nordheim ved Viknaslipen liker at verftet får videreutvikle båter som de tidligere har bygd.

– Her er det tale om et godt bidrag til det grønne skiftet. Samtidig er det vesentlig at grønn elektrisk framdrift ikke påfører båten begrensninger på arbeidsoppgaver og rekkevidde. Vi ser løsningen som resultat av et innovativt samarbeid med både Frydenbø og Marin Design, framholder Nordheim.

Verftet i Vikna og Frydenbø ved Bergen har i en årrekke samarbeidet om ulike tekniske løsninger.

– Med våre gamle partnere i Trøndelag er vi begeistret over her å ha funnet et nytt og bærekraftig prosjekt, sier leder ettermarked Petter Sørensen hos Frydenbø Industri.

Hallgeir Pedersen, teknisk leder mekanisk avdeling i SinkabergHansen, mener at prosjektet er både unikt og spennende.

SPENT: Teknisk leder Hallgeir Pedersen er spent på resultatene av ombyggingen.

– Erfaringene blir interessant å følge, og vi har flere tilsvarende båter å modifisere. Lavere driftsutgifter er åpenbart, men også stor besparelse i vedlikehold, samt også vesentlig forlenget levetid på dieselmotoren vil komme til. Kostnader med normal remotorisering er store, sier Pedersen som innser at de totale kostnadene ikke vil framkomme før etter noen år.

Konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg verdsetter at selskapet jobber i et bredt spekter tiltak og prosjekt for økt bærekraft.

– Rask innsetting av faktiske bidrag til det grønne skiftet er vår strategi. Akkurat denne satsningen blir en pilot for fremtidige investeringer i SinkabergHansen, mener konsernsjefen på Marøya.

Vi prioriterer bidrag til det grønne skiftet