BATTERIDRIFT på lokalitet

På lokaliteten Klungset i Foldafjorden prøver SinkabergHansen som første norske oppdretter noe helt nytt: En batteripakke som lades av generatorene på dagtid gjør det mulig å stenge ned generatorene på kvelden.

Oppdrettsanlegg i sjø, SinkabergHansen Nærøy. Foto
Fôringsflåten på Klungset er den første med installert batteripakke for mindre kjøring av aggregat.

– SinkabergHansen er opptatt av miljø og bærekraft, og ønsker å redusere dieselforbruket vårt. Denne batteripakken er et godt eksempel på det, sier FoU-koordinator Ragnar Sæternes.

Ideen dukket opp da en lokal gründer henvendte seg til selskapet og fortalte at han hadde forsøkt seg med batteriløsninger i små skala. SinkabergHansen fattet interesse, og i løpet av idéprosessen ble det etablert et samarbeid mellom gründerbedriften TS Solution og den større aktøren Enoco.

– Vi likte ideen med mindre driftstid på generatorene, og så at her kunne det ligge en rekke positive elementer både med tanke på miljø, støy og behov for vedlikehold, sier Sæternes.

FoU-koordinator Ragnar Sæternes.

FoU-koordinatoren anslår at SinkabergHansen sparer rundt 150 liter diesel i døgnet som følge av batteripakken.

– Gode tider økonomisk i oppdrettsnæringen sammen med andre mer krevende utfordringer gjør at energispørsmål nok ikke er det som får størst oppmerksomhet i næringen generelt, sier Sæternes og legger til:

– Kostnadene relatert til energi blir dessuten som oftest små sammenlignet med andre driftskostnader. Erfaringene fra Klungset viser oss at potensialet for at flere energiprodusenter leverer inn til en batteribank absolutt er til stede, men lønnsomheten for slike investeringer er ikke optimal per i dag.

I fortsettelsen vil SinkabergHansen ha et særlig blikk på energibruken:

– På en flåte er det særlig fôrblåsingen som krever mye energi, og fremover ønsker vi å kjøre innovasjonsprosesser rundt disse storforbrukerne spesielt. Sløsing av energi er ikke bra enten det er diesel eller strøm, og skal hybridløsninger som batteripakken på Klungset virkelig komme til sin rett, må man gjøre noe med de store svingningene på forbrukersiden.

Vindmøller neste?

Moderne fôringsanlegg for lakseoppdrett i sjø, SinkabergHansen i Nord-Trøndelag. Foto
Batterier gjør at kraft fra vindmøller og andre kilder i framtida kan nyttes på fôringsflåter. Vindmøllene på Hundhammerfjellet er imidlertid ikke tilkoblet flåten på Klungset.

Å være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi er risikabelt, og det koster – både i penger og tid. For å avlaste noe av risikoen og sørge for at batteriinstallasjonen likevel kunne gjennomføres, ga Enova 315 000 kroner i støtte til prosjektet. Implementeringen har da heller ikke vært fri for barnesykdommer.

SinkabergHansen opplevde i starten blant annet at støy i strømkretsene forstyrret ladesyklusene til batteripakken, og erfarte også at endret driftsmønster på flåten ga effekttopper som styringssystemet ikke opprinnelig var dimensjonert for.

– Endrede forutsetninger er en tilbakeveutfordring i næringen vår, fordi innovasjonshastigheten er så stor, sier Sæternes. – Det finnes også relativt lite erfaring med driftssikkerheten for alternative energiprodusenter under driftsforhold à la det du finner ute på ei flåte, så der har vi tråkket opp noen nye spor, både for oss og resten av bransjen.

Men ferden ut i upløyd mark er ennå ikke over for oppdretteren, forsikrer FoU-koordinatoren:

Oppdrettsanlegg for laks i sjø, SinkabergHansen på Namdalskysten. Foto.
SinkabergHansen søker hele tiden bedre, mer effektive og miljøvennlige løsninger.

– Vi vil vurdere tilsvarende batteriløsninger på flere av flåtene våre når vi har kommet lenger med tiltak på forbrukssiden. Batterier gjør det jo også mulig å utnytte vindmøller, solceller og lignende. Dette er også noe vi vurderer fremover, melder FoU-koordinator Ragnar Sæternes hos SinkabergHansen.

 

 

Se video laget av Enova
rundt batteripakken på Klungset: