Betydelig REDUSERT utslipp av klimagass fra FÔRFLÅTER

Redusert utslipp fra fôrflåter

REDUSERT: Hybridisering av fôrflåter gir gevinst i form av redusert utslipp av klimagasser og mindre støy fra drift av dieselaggregat.

Vesentlig redusert klimagassutslipp ved drift av oppdrettsanlegg. Det er gevinsten ved hydridløsning fra Fjord Maritime som SinkabergHansen i disse dager setter i drift ved to lokaliteter på Helgeland.

HYBRID: Vesentlig redusert forbruk og mindre utslipp av klimagass – samt støy fra dieselgenerator – er resultat av hybridløsningen ved fôrflåten Herkules på lokalitet Varholmen

Den aktuelle hybridløsningen i kombinasjon med eksisterende dieselgenerator gir betydelig reduksjon i dieselforbruket. På lokalitet Varholmen ligger flåten Herkules, som har fått et energistyringssystem med kapasitet på 266 kilowattimer (kWh).

– Systemet reduserer gangtiden på generatorene i snitt med 75 til 80 prosent. Årlig forbruk av diesel minskes med over 75.000 liter – som i sin tur innebærer betydelig reduksjon i CO2-utslippet, sier FoU-leder Ragnar Sæternes

MODULBASERT: Det modulbaserte systemet fra Fjord Maritime er klargjort for tilkobling for annen fornybar energiproduksjon – som vind, sol og bølgekraft.

SinkabergHansen er svært fornøyd med leveransen av Fjord Hybrid, som tidligere erstatter en av de første storskala hybridløsningene som ble installert i Norge. Det er en av årsakene til at valget også i denne omgang ble Fjord Maritime.

Flåteinstallasjonen ved Varholmen er den andre som selskapet har fått fra partner Fjord Maritime.

Foruten vesentlig redusert klimagassutslipp, betyr hybridløsningen også mindre støy for ansatte på flåten og eventuelt andre i nærmiljøet.

Integrert i systemet er også en digital plattform, Fjord Control, som åpner for dokumentert effekt og klimaregnskap ved lokaliteten; sporbart og automatisk.

Dokumentert effekt og sporbart klimaregnskap

– Videre kan det innenfor dagens infrastruktur tilrettelegge for ladestasjon til elektriske båter. I tillegg er det modulbaserte systemet klargjort for tilkobling av annen fornybar energiproduksjon – som f.eks. vind, sol og bølgekraft, sier Sæternes.

Fjord Maritime verdsetter dette samarbeidet om å effektivisere drifta ved matfisklokaliteter.

– Vi er stolte av samarbeidet med SinkabergHansen, og takker for den tilliten som selskapet her gir oss, sier salgs- og markedsansvarlig Torstein Nygård i Fjord Maritime AS.

Klargjort for tilkobling av annen fornybar energi