BLI BEDRE kjent med vårt SUPERLAG på Storvollen!

Nav for hav, fisk og folk

FIN GJENG: Gjengen på Storvollen samlet – eneste som mangler her er leder Hallgeir Pedersen, samt Stian Valan på vår framskutte base i Bindal. Fra venstre Snorre Johansen, Sondre Horsberg, Odd Helge Haugerøy, Bjørn Ola Brasø, Nikolai Nordaunet, Stian Flatmo, Thomas Sørø Olsen, Ivar Arnøy, Kjell Holum, Geir Kjønsø og Per Olav Lundseng

Mye stort, masse smått. Planlagte prosjekt blandet med ting som bare «skjer». Hverdagen ved Storvollen, vår servicebase og vedlikeholdsavdeling, er hektisk og sammensatt. Eller dynamisk som det også så fint kan kalles.

FULL FART: Teknisk leder Hallgeir Pedersen er sjef for en avdeling hvor det hele tida er bevegelse og skjer noe.

Avdelingsleder Hallgeir Pedersen har med seg et lag på 12 medarbeidere – enkelte i bestemte posisjoner: Odd Helge Haugerøy (formann verksted), Stian Flatmo (formann slipp) og Kjell Holum (lager og logistikk). Mens Thomas Sørø Olsen holder styring på den nautiske biten, som rederi- og båtansvarlig.

Folket på Storvollen er en forholdsvis liten andel av dagens vel 330 ansatte i SinkabergHansen. Men i praksis helt avgjørende for at fisken skal kunne være i sjøen og vokse. Som en typisk praktisk/operativ funksjon så er det en bestemt ting som har førsteprioritet: Fôring og drift av anlegg.

FLÅTE: Mekanikerne Per Olav Lundseng og Sondre Horsberg i gang med å installere nye generatorer i fôringsflåten «Taurus».

– Verden er jo slik at noe kan, og gjerne vil, slutte å fungere. En generator, en båt eller noe rundt håndtering av fisk. Da må vi med teknisk kompetanse og reservedeler i bakhånd bare kaste oss rundt og sørge for at systemene så raskt som mulig ordnes, sier Hallgeir.

Det betyr altså «blålysoppdrag» ute i felt. Samtidig er hverdagen på Storvollen en rekke av ulike planlagte prosjekt som går parallelt. Som nå i mars 2024: Rigging og installering av vannfôringsenhet, service og oppgradering på fôrflåte, oppsett av båter for både jevnlig service og mer omfattende «klassinger».

Videre planlegging for leveranse og montering av nye sjøanlegg, samt demontering og splitting av materiell som kommer inn etter avlagt tjeneste. Ting skal sees over før et planlagt nytt utsett, mens mye kan ha gjort sitt. Noe kasseres og går til resirkulering, mens annet kan ha restverdi og tilbys andre aktører.

KONTROLL: Å holde styr på alle «ender» når alskens materiell skal bestilles eller kommer i retur, er krevende. Kjell Holum på logistikk har et hovedansvar for å holde oversikt og koordinere

Stadige prosjekt
SinkabergHansen kom i gang med verkstedvirksomheten på Storvollen i 2000, og de siste årene har aktiviteten økt i takt med utvikling på havbrukssida. Fasilitetene på land er utvidet og modernisert; som betyr også betyr oppgraderte system for bestilling, lagring og vedlikehold.

Logistikk- og lagermedarbeider Kjell Holum kom for fem år siden inn i virksomheten. I løpet av den tida har mye skjedd på Storvollen.

– Vi er alle med på en utvikling jeg tror det er artig stå i. Å planlegge og sette opp materiell for et anlegg er både skreddersøm og et puslespill. Det gir en variert arbeidsdag. Kontakten spesielt med lokalitetslederne er viktig. Da klargjøres hva som må til, hva vi har på lager og det som eventuelt må bestilles, sier Kjell.

Han legger til at godt felles dataverktøy gir kontroll. Både for utstyr til selve anleggene og nødvendige servicebåter. En viktig mann på «Team Storvollen» er Stian Valan, lokalisert på vårt fremskutte brohode på Kjella i Bindal. Her – samt på Helstad – holder Stian tråden i varer og tjenester til denne delen av SinkabergHansen sitt virkeområde.

Thomas gikk i land …
Det er nå ni år siden Thomas Sørø Olsen mønstret på i SinkabergHansen. Først ble det to år på servicebåten «Marøy Viking». Deretter gikk skipskapteinen i land som rederi- og båtansvarlig. I løpet av de sju årene som kontormann på Storvollen har mye endret seg.

28 BÅTER: Per i dag har SbH 28 større og mindre båter i sin flåte. Her er servicebåten “Linnea” inne på egen slip for service og 5-årsklassing.

– Ikke bare ulike krav fra myndighetene (Sjøfartsdirektoratet), men også en nokså ny verden med systematisering og faste rutiner, forteller Thomas – som totalt holder oversikt over 28 båter i SinkabergHansen. 22 av disse er under krav fra Sjøfartsdirektoratet, gjerne i kategorien «mindre lasteskip».

TING: Mekaniker Bjørn Ola Brasø er inne i skroget på «Linnea» og monterer nytt utstyr.

I praksis gir det mye som må følges opp, samt at de i selskapet med ansvar for drift og vedlikehold av båter og materiell også har behov for oppdateringer og kursing.

Også Thomas er blant de som erfarer at ting fort kan endre seg på Storvollen. Mandag kan gjerne starte med en grei «ukeplan», men så skjer noe – ofte uventet – og da er det bare å kaste seg rundt for å få det løst.

– Resultatet blir dager og uker som blir både ekstra varierte og spennende. Baksiden kan være at en noen ganger kjenner på at ting ikke løses så effektivt som først tenkt. Men totalt sett kjenner jeg på et suverent bra og inkluderende miljø her på Storvollen, sier Thomas.

En fornøyd leder
Leder Hallgeir Pedersen er godt fornøyd med tingenes tilstand. Neste store prosjekt på Storvollen er å bygge på åtte meter i lengden på dagens kaldhall, isolere det hele og få etablert eget sveiseverksted i bygget.

TELEFONEN  er sentral for Odd Helge Haugerøy, formann på verkstedet, i dialogen med både kolleger og eksterne samarbeidspartnere.

– Det blir en klar forbedring. Mer plass og fornuftig organisering må til. Generelt tenker er jeg vi har en veldig bra stab og et flott miljø. Selv om en god del i selskapet ikke kjenner så veldig godt til oss, så opplever vi å ha en sentral posisjon. I praksis kan det være aktivitet til nær sagt alle døgnets tider når medarbeidere og materiell kommer inn og går ut. Og i fortsettelsen er det naturlig å se for seg at virksomheten her ved Storvollen iallfall ikke skal bli mindre omfattende. All erfaring fra utviklingen i næringa tilsier det, sier teknisk leder Hallgeir Pedersen.

SIDEN 2000: Teknisk avdeling Storvollen har vært en del av SinkabergHansen i snart 25 år: og fortsatt bare øker og øker akiviteten. Siste endring i bygningsmassen er ennå ikke på plass …

Her kan det gjerne være aktivitet til alle døgnets tider!