Trenger Veterinærhøgskolen oppdrettslaksen? (DEBATT)

Trenger NMBU Veterinærhøgskolen oppdrettslaksen?

Av Ketil Rykhus  – veterinær og samfunnskontakt SinkabergHansen
og Bjørn Gillund – veterinær og konsernleder helse og kvalitet SinkabergHansen

Dødeligheten i havbruksnæringen er for høy.

Alle er enige om det. Dyrevelferd er viktig og «alle» er opptatt av det. Frem til nå har det vært gjennomgående i retorikken å rette alle beskyldninger mot havbruksnæringen. Det er havbruksnæringens ansvar, og dermed må den rydde opp. Det har vært omkvedet.

Konstruktivt? Neppe.

 – Les hele kronikken i Norsk Veterinærtidsskrift (4 – 2022) her:
Trenger NMBU Veterinærhøgskolen oppdrettslaksen? | NVT (vetnett.no)
DEBATT: Helse og kvalitetsleder Bjørn Gillund (bildet) har sammen med samfunnskontakt Ketil Rykhus i SinkabergHansen publisert en kronikk i Norsk Veterinærtidsskrift 4 – 2022.