Dro glidelåsen og senket ATLANTIS på nytt

Atlantis nedsenkbar merd, foto
NYTT: For tredje gang er det satt ut fisk i nedsenkbare Atlantis, nå to merder med 170.000 laks i hver.

Dro glidelåsen og senket fisken

Atlantis Subsea Farming har nå satt ut fisk i de nedsenkbare merdene for tredje gang. Nå på lokaliteten Otervika helt sør i Nordland. Det ble satt ut fisk på cirka 1,5-2,0 kilo i to nedsenkbare merder, med 170.000 i hver.

Lokalitetsleder Otervika, foto
FORNØYD: Lokalitetsleder på Otervika, Rolf Skjærvø (SinkabergHansen), er meget fornøyd med at Atlantis nå er full av fisk.

Etter at glidelåsen ble lukket og sikret og merden senket, skal fisken stå i dypet fram til slakting utpå høsten. Det er satt inn biomasse både fra Atlantis og SinkabergHansen i merdene.

Når fisken er utslaktet vil prosjektet bli evaluert opp mot målkriteriene og konvertering av utviklingstillatelsen vurderes.

Laksen var tilnærmet lusefri ved utsett og hadde en god helsestatus. Utviklingen i lusesituasjonen skal overvåkes i dypet med Aquabyte sitt kamerasystem da det er viktig å ha anlegget mest mulig nedsenket for å unngå lusepåslag.

Sjekk av fisken i Atlantis, foto
SJEKK: Frode Oppedal fra Havforskningsinstituttet følger nøye med på fiskens oppførsel etter senkning; fra kontrollrommet til Atlantis på flåten.

«Fisken roet seg fort etter utsett og vi følger nå nøye med på svømmehastighet, adferd og fôring. Fisken skal lære seg å bruke luftkuppelen for å fylle svømmeblæren og venne seg til et liv i dypet», sier prosjektleder Trude Olafsen. «Det har vært en fantastisk innsats fra hele prosjektteamet den siste tiden for å klargjøre alt til utsettet – ikke minst fra de som jobber på lokaliteten.»

Atlantis utsett
GLIDELÅS: Etter at fisken er losset inn, lukkes nota med en glidelås – som blir trygt sikret.

Anlegget er rigget med fire nedsenkbare merder for å få erfaring med flere merder i en og samme rammefortøyning. Basert på erfaringene fra forrige utsett er det gjort tekniske endringer knyttet til selve kablings- og styringssystemet, bøyer og luftkuppel.

Atlantis Subsea Farming fikk i 2018 tildelt en utviklingstillatelse for å teste ut nedsenkbare merdanlegg. Selskapet er eid av SinkabergHansen AS, AKVA group ASA og Egersund Net AS.

For mer informasjon, se www.atlantisfarming.no

Atlantis, lossing
FYLLING: Fra lossingen av fisk fra brønnbåten.

Kamera følger utvikling av lus nede i merden

Atlantis på tur ned, foto
GÅR NED: Atlantis på vei ned i dypet på lokaliteten Otervika med 170.000 fisk i buret.