Eget arbeid i regi SbH ved SVABERGET har startet

Jobben ved Svaberget trappes opp!

 

Tre ledere ved Bindalssmolt, foto
INFRASTRUKTUR: Denne uka kom SinkabergHansen i gang med første eget arbeid ved Svaberget Smolt. Fra venstre Elling Bøkestad (produksjonssjef settefisk konsern), prosjektleder Aleksander Lundseng og nytilsatt byggeplassleder Knut Henning Rosenvinge.

SinkabergHansen er i gang med første eget arbeid på den tilrettelagte tomta for framtidas RAS-anlegg. Videre er lokale leverandører gitt viktige delkontrakter. Også i fortsettelsen vil utbygger prioritere høy andel «kortreiste» bidrag i det store prosjektet.

Svaberget, luftfoto
SVABERGET: Siden i fjor høst har entreprenør Tverås Maskin & Transport gjort et omfattende arbeid med 90 mål næringsareal til Svaberget Smolt. Til høyre for Saglibukta sees deler av det eksisterende settefiskanlegget Bindalssmolt som også eies av SinkabergHansen.

Satsningen på Svaberget skal gi et framtidsrettet landbasert settefiskanlegg med RAS-teknologi. Planlagt årlig produksjon er på 2.000 tonn etter første byggetrinn og bygningsmassen vil dekke cirka 13.000 kvadratmeter.

Mandag kom SinkabergHansen i gang med tilførsel av infrastruktur på tomta. Dette er første praktiske jobb i regi selskapet på det strøkent opparbeidede arealet som totalt dekker cirka 90 mål.

Til medio august vil boligrigg for 44 personer være installert. Videre skal egen kantinerigg på plass. Catering og renhold er to vesentlige oppgaver som nå er tildelt to lokale foretak. Nylenna AS fra Hollup får oppgaven med mat, mens foretaket Ren Service skal ivareta renholdet.

Rundt 1. september starter entreprenør med betongarbeid til de dypeste delene av anlegget.

Knut Henning Rosenvinge, foto
I GANG: Knut Henning Rosenvinge er ny i SBH og i gang ved Svaberget Smolt.

SinkabergHansen har ansatt foldereidbyggen Knut Henning Rosenvinge som operativ byggeplassleder ved Svaberget Smolt. Logistikk på byggeplassen blir hans hovedoppgave.

Omfattende betongarbeid vil prege de første månedene. Samtidig må øvrige prosesser fases inn. På nyåret vil de første veggelementene komme på plass.

– Egen prosjektledelse i SinkabergHansen vil ha fokus på samkjøring av to store totalentrepriser; henholdsvis selve bygningsmassen og prosessanlegget. Videre vil vi ha ansvar for ulike støttefunksjoner gjennom koordinering og samkjøring av underleverandører, sier prosjektleder Aleksander Lundseng.

Tomt Svaberget smolt, foto
13.000: Bygningsmassen til første byggetrinn blir på cirka 13.000 kvadratmeter og vil ligge på denne delen av den om lag 90 mål store tomta.

Beregnet byggetid for Svaberget Smolt er om lag 28 måneder. Siste året før ferdigstilling vil trolig et antall på mellom 80 og 100 fagarbeidere være i sving. Ut fra dagens planer kan RAS-anlegget stå ferdig til 1. januar 2022.

Målsettingen er imidlertid et første innlegg av lakserogn 3. kvartal 2021 – slik at vårfisk 2022 blir første leveranse fra det topp moderne storsmoltanlegget. Gitt konsesjon åpner 4.000 tonn årlig produksjon – eller inntil 10 millioner smolt.

Valgt teknologi vil redusere både vannforbruk og utslipp til ytre miljø til et minimum. Blant annet vil det være et eget anlegg for oppsamling og utnyttelse av slam.

 

Tre ledere Bindalssmolt, foto
KLAR: Prosjektleder Aleksander Lundseng (midten), produksjonssjef settefisk Elling Bøkestad og nytilsatt byggeplassleder Knut Henning Rosenvinge (til høyre) foran den sentrale delen av byggetomta for Svaberget Smolt.

 

Ut fra dagens planer kan RAS-anlegget stå ferdig til 1. januar 2022.