EMILSEN inn på EIERSIDA av Svaberget og Bindalssmolt

Emilsen Fisk inn i settefisk

Ledere Emilsen Fisk og SinkabergHansen, foto
VIKTIG: Daglig leder Roy Emilsen (til venstre) og konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg er gjensidig glade for den nye avtalen mellom Emilsen Fisk og SinkabergHansen. Kjernen for oppdretterne i Nærøysund er god settefisk i riktig størrelse.

– kjøper større andel av Bindalssmolt og Svaberget Smolt

Emilsen Fisk kjøper seg inn i selskapene Bindalssmolt og Svaberget Smolt. En andel på 34 prosent i begge selskapene sikrer oppdretteren i Nærøysund tilgang på egen smolt, samt verdifull fleksibilitet og kvalitet for utsett i et langsiktig perspektiv.

SinkabergHansen eier i utgangspunktet både Bindalssmolt og Svaberget Smolt; lokalisert bokstavelig talt på grensa mellom Nordland og Trøndelag. Bindalssmolt er et rent gjennomstrømmingsanlegg etablert i 1985 og senere renovert i flere omganger, mens Svaberget Smolt fysisk på trøndelagssida (Nærøysund) er et større RAS-anlegg som vil være ferdig installert første kvartal i 2022.

Avtalen mellom Emilsen Fisk og SinkabergHansen gjelder fra 1.1.2021 og ble endelig signert i går torsdag.  Både Bindalssmolt og Svaberget Smolt vil videreføres som før, uten navneendring. Overordnet blir god smolt i rett størrelse for begge eierne; samt for kunder med langvarig samarbeid med Bindalssmolt.

Bindalsssmolt, foto
MYE ERFARING: Drifta ved gjennomstrømningsanlegget Bindalssmolt startet i 1985, og er oppgradert flere ganger siden etableringen.

«Godt å komme inn»
Daglig leder Roy Emilsen i Emilsen Fisk sier seg meget fornøyd med avtalen og eierposten som legges under Emilsen Gruppen.

– Handelen gjør oss selvforsynt med settefisk. Vi kjenner Bindalssmolt som en leverandør med verdifull erfaring og som har levert kvalitet over lang tid. Det gjør det godt å komme inn her. Svaberget Smolt vil gi det nødvendige løftet inn i framtida, ved at vi i stor grad kan skreddersy både tidspunkt, størrelse og ikke minst hvor vi kan sette ut fisken, sier Emilsen.
Konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen verdsetter det forsterkede samarbeidet mellom selskapene.

– Ikke minst Svaberget Smolt er en betydelig investering som vil ruste oss for videre vekst. Storsmolt, fleksibilitet, felles planlegging og fortsatt samdrift i sjøen vil videreføre en strategi hvor god dyrevelferd, forebygging av lus og generelt effektiv drift er nøkkelfaktorer, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

Forsterket samarbeid
Som lokalt eide oppdrettere har Emilsen Fisk og SinkabergHansen samarbeidet i over 40 år. I 2017 gikk selskapene inn i formell samdrift på sjøen, som også ga etablering av et felles selskap for drift av avlusingsmateriell – SBH Emilsen Akvamiljø AS.

 

Bindalssmolt vinter, foto
VINTER: Bindalssmolt, hovedbygg.

Fakta Bindalssmolt (etablert 1985):

–          Cirka 5.500 m3 karvolum

–          Rent gjennomstrømningsanlegg.

–          Årlig produksjon på om lag 3,5 mill. smolt/400 tonn

 

TO: Nye Svaberget Smolt med Bindalssmolt til høyre i bildet.

Fakta Svaberget Smolt (fullføres 2022):

–          Cirka 13.600 m3 karvolum

–          RAS-anlegg med «zero wather change»

–          Årlig produksjon på cirka 6 mill. smolt/2.000 tonn

–          Grunnflate hovedanlegg 13.000 m2 + noen servicebygg

–          Ekstraordinært med anlegget blir membranfiltrering som et av flere rensetrinn på inntaksvannet, og at det ikke vil tas opp sjøvann til anlegget. Kjøling skjer med ferskvann, og salt skal tilsettes fra big-bags.

–          Utbyggingskostnad på 700 millioner NOK.