Fem nye LÆREPLASSER!

ETTERLYSNING: Fem nye lærlinger!

SinkabergHansen åpner nå for inntil fem nye lærlinger: Både innen akvakulturfaget og matros-/servicebåtfaget. Det handler om ei næring i fortsatt rivende utvikling – og med gode muligheter. Ta gjerne direkte kontakt med vår personalsjef om du er interessert!

Lærling SinkabergHansen, akvakultur, foto
GODT I GANG: – SinkabergHansen gir meg all den læring og de utfordringer som jeg ønsker meg! Det melder kolvereidgutten Johan Mo som er inne i sitt første år som akvakulturlærling.

– For å videreføre vår gode utvikling og solide drift, vil vi også å være aktive med rekruttering av flere flinke og motiverte medarbeidere!

Det sier personalsjef Frode Lauritzen. Han tenker at SinkabergHansen gjennom selskapets sentrale posisjon på Namdalskysten og Sør-Helgeland bør være en interessant partner for ungdom som sikter seg inn mot akvakulturnæringa.

Et yrkesvalg «i tiden»!
De siste årene har SinkabergHansen satset stort på sommerjobb; med innrykk på godt over 100 ungdommer i alderen 15 år og oppover. At ungdommen får førstehånds kjennskap til virksomhet og muligheter er noe som i fortsettelsen gjerne sporer til ønske om lærlingeplasser.

Og nå åpner det seg altså en konkret mulighet hos oss!

 

Personalsjef Frode:

Ta direkte kontakt hit om du er interessert!

 

– Både innen oppdatert teknologi og daglig drift er vi er trygge på utviklinga i vårt selskap. «Hverdagen» bør bidra til at det er interessant å starte et lærlingeløp hos oss. Det gjelder både det primære akvakulturfaget og etter hvert også avledet virksomhet som matrosfaget på større servicebåter, sier personalsjefen som ikke utelukker at det i framtida vil komme til ytterligere fagfelt.

TRIVES: Sanna Syvertsen Aasen fra Brønnøysund er lærling innen akvakulturfaget hos oss.

For lærlinger som satser på SinkabergHansen er det greit å ha med seg at det samlede fagmiljøet ligger helt i front. Havbruksindustrien på Namdalskysten er gjerne i front med både å utvikle, samt ikke minst ta i bruk, nye løsninger og teknologi.

– Vi har utstyr og driftsopplegg bygget på det nyeste innen biologi, så vel fiskehelse som økonomi. Derfor kan våre lærlinger stole på at de får det «siste» innen ei næring som er i stadig utvikling. Og nettopp at det hele tida skjer noe nytt, er blant det mest interessante rundt havbruk i regionen, framholder Frode på personal.

FØRST UT: Thomas Rauø fra Rørvik var den første egne matroslærlingen gjennom SinkabergHansen.
MAT: Som lærling ute på matfisklokalitet tar Sverre Skaftnesmo sine tørn med fôring av laksen.

 

Ved inngangen til 2019 har SinkabergHansen om lag 230 ansatte – og utviklingen peker mot at flere skal rekrutteres inn; i alle deler av virksomheten.

– Akvakultur og havbruk i vid forstand har store muligheter både nasjonalt og internasjonalt, men det er liten tvil om at det mest faglig spennende skjer nettopp på kysten av Trøndelag og Nordland, sier personalsjefen som altså inviterer ungdom til aktivt å sjekke mulighetene i SinkabergHansen.

 

 

UTEJOBB: Som lærling i akvakulturfaget får du selvsagt jobbe mye ute – hele året, i all slags vær og forhold.
Kontaktinfo personalsjef Frode Lauritzen:
E-post: frode@sinkaberg-hansen.no  Mob: 908 98 545