Finn Haugan ny STYRELEDER

Haugan styreleder
i SinkabergHansen 

Finn Haugan er ny styreleder i SinkabergHansen. Den mangeårige konsernsjefen i Sparebank 1 SMN overtar etter Are Brekk som siden 1998 har ledet selskapets styre.

STYRELEDER: Finn Haugan mønstrer på i SinkabergHansen. Den mangeårige konsernsjefen i Sparebank 1 SMN ser fram til å involvere seg i en sentral regional verdiskaper med utgangspunkt i Nærøysund.

Foruten skifte av styreleder er endringene på dagens generalforsamling flere: Antall medlemmer er økt fra fem til seks. Inn er Lisbeth Berg-Hansen og Hallbjørn Berg-Hansen som eiere kommet. Videre er Trond Williksen, tidligere sjef i SalMar og AKVA group, nå nytt styremedlem i SinkabergHansen AS.

På den andre siden har daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg, sammen med grunnlegger Bjørn Berg-Hansen av Bindalssmolt, valgt å tre ut av styret.

– Med SinkabergHansen i en vesentlig utviklingsfase, er dette naturlige grep. Flere store utbyggingsprosjekt er i gang; investeringer som vil åpne for nye løsninger og utvikling av konsernet som en fortsatt sentral regional havbruksaktør, melder daglig leder.

Solid jobb i vel 20 år
Svein-Gustav Sinkaberg berømmer den mangeårige jobben som Are Brekk har gjort. Styrelederen har vært med helt siden fusjonen mellom daværende Bindalssmolt og Sinkaberg Fisk i 1997.

– Utviklinga i næringa gjennom de siste drøye 20 åra har vært formidabel, og vi er meget fornøyd med styrearbeidet gjennom hele den for selskapet ekspansive perioden, sier daglig leder og legger til at kjente grunnverdier i SinkabergHansen fortsatt skal vektes høyt.

– Det vi aktivt hegner om er lokal verdiskaping som åpner for trygge og stabile arbeidsplasser, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

Totalt har SinkabergHansen i dag 230 ansatte knyttet til sin varierte virksomhet i Trøndelag og Nordland. Selskapet drifter i alt 22 konsesjoner, og nå i 2019 er ny laksefabrikk på Marøya og settefiskanlegg ved Svaberget to store aktuelle investeringer. Videre er selskapets ansatte på sjø og land med i ulike aktuelle FoU-prosjekt.

Haugan: «Ordentlig» er ordet!
Da Finn Haugan (65) sist uke rundet av som konsernsjef i Sparebank 1 SMN kunne han se tilbake på 28 sammenhengende år som toppsjef. Og trondheimsmannen med samlet fire tiår i front av norsk finans- og næringsliv ser i fortsettelsen fram til å jobbe også for SinkabergHansen med base i Rørvik og Namdalskysten.

– Solid fagkompetanse og finansielt sterkt. «Ordentlig» er inntrykket jeg sitter med av selskapet. Jeg har kjent Finn Sinkaberg siden tidlig 90-tall og registrert at den positive utviklingen med struktur, selvstendighet og solid forankring bare har forsterket seg. Og ikke minst ser jeg fram til tettere involvering i en særs dynamisk og framtidsrettet distriktsnæring, sier Haugan.

– Eierne er svært fornøyd med å få en så solid leder som Finn Haugan i styret. Med den samlede endringen som er gjort, har SinkabergHansen et faglig sterkt og bredt orientert styre for å kunne utvikle virksomheten trygt videre, framholder daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg.

Etter dagens generalforsamling består styret i SinkabergHansen av følgende medlemmer:
Finn Haugan (leder), Finn Sinkaberg, Lisbeth Berg-Hansen, John-Ove Sinkaberg, Hallbjørn Berg-Hansen og Trond Williksen.

Daglig leder SinkabergHansen, foto
Daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg.

SinkabergHansen har et sterkt og bredt orientert styre for å kunne utvikle virksomheten trygt videre.