Første generasjon fra “LUKKET AVDELING” levert

Storoperasjon ved Mulingen

OMFATTENDE: “Ronja Nærøysund”, orkastnot og diverse servicebåter fra SbH (“Marøy Viking” og “Kvaløy” som de to største – samt masse personell i aksjon for å laste opp fra lukket merd ved Mulingen.

All fisken fra første utsett i seks lukkede merder ved Mulingen er nå flyttet til påvekstlokalitet Øksninga.

Totalt snakker vi om cirka 1,2 millioner meget fin fisk med størrelse opp mot halvannet kilo. Det første utsettet i lokaliteten med bare lukkede merder i sjø ble gjort i oktober 2021.

Den siste av fem laster forrige uke gikk i går søndag; med «Ronja Nærøysund». Totalt er det seks merder i drift på den unike lokaliteten i Tosenfjorden.

INTENS UKE: For lokalitetsleder Øivind Nilsen og resten av personellet ved Mulingen var den siste uka av første utsett rimelig hektisk.

– Godt å kunne melde at alle de siste leveransene gikk som planlagt. Den tekniske løsningen på merdene krever mye av alle som er involvert i operasjonene, sier lokalitetsleder Øivind Nilsen.

Selv om arbeidslaget på Mulingen nå kunne slippe skuldrene litt ned, er det slett ikke snakk om noe «hvilehjem» i sommer. For i brakkleggingsperioden med tomt anlegg innledes en intensiv tid med vedlikehold før utsett nummer to i rekken; planlagt til første del av oktober måned.

Mange viktige og nyttige erfaringer er gjort siden det første utsettet i fjor høst – og pila kunnskap og erfaringer peker bratt oppover ved denne helt unike lokaliteten i Bindal.

Godt å ha brakt seks krevende operasjoner i havn!

MATERIELL OG FOLK: Et hel lokalitet med lukkede merder innebærer mye utstyr – og en stor operasjon når fisken skal flyttes.