Første levering fra RAS-anlegget Svaberget SMOLT

Første levering fra RAS-anlegget

To mann ved anlegg, Svaberget Smolt
PREMIERE: Driftsleder Jim Aarmo (til høyre) og driftstekniker Bent Brevik ved silen som skiller RAS-vann og smolten som så går ut i sjøen/brønnbåten.

Mandag 20. juni 2022 ble en merkedag for SinkabergHansen og Emilsen Fisk: Første levering fra RAS-anlegget Svaberget Smolt.

Svaberget Smolt i Nærøysund kommune.
NYE ANLEGG: “Ronja Explorer” ved utskipingskaia – Svaberget Smolt oppe til venstre – et bygg med grunnflate cirka 14.000 kvadratmeter.

I alt ble vel 400.000 smolt med snittstørrelse 200 gram sendt ut til ventende «Ronja Explorer» denne første leveringsdagen. Spenningsnivået var noen knepp over «normalen» i tida før operasjonen.

En ting var selve premieren, noe annet er at en del av materiell og logistikk fortsatt ikke er helt på plass. Det mest synlige er at nykaia ikke er ferdig – samt at en del (pumpe)utstyr fortsatt blir å sette i funksjon.

På den annen side kunne alle de involverte og engasjerte medarbeiderne ved Svaberget puste fornøyd ut etter en spennende dag. Nå er de første leveransene av smolt fra rogna som ble lagt inn i mars 2021 et faktum. Spesielt  interessant ikke minst for Jørgen Kvarsvik, styrmann på brønnbåten “Ronja Explorer” og med inngående kjennskap til virksomheten ved Svaberget – da han er barnebarn av grunnlegger Bjørn Berg-Hansen.

Totalt ble det i løpet av fire leveringsdager, og like mange laster, levert totalt 1,5 millioner smolt med en snittstørrelse på 280 gram. Fra altså det aller første rogninnlegget ved Svaberget Smolt …

INVOLVERT: Jørgen Kvarsvik er overstyrmann på “Ronja Explorer” og videre mer involvert/interessert enn mange – ettersom han er barnebarn av Svaberget-grûnder Bjørn Berg-Hansen
UTE I M(V)ERDA: Den aller første smolten fra RAS-anlegget Svaberget Smolt ute i merd ved lokalitet Lismåsøy.

Lokalitetene Lismåsøy, Nord-Gåsvær (samdrift med Seløy) og Gjerdinga ble mottakere av smolten; den første generasjonen som har vokst opp i det nye RAS-anlegget. Begivenhetene sist uke er viktige også for alle ansatte i Emilsen Fisk; som har 34 prosent eierandel i både Svaberget Smolt og Bindalssmolt.

 

En merkedag for selskapene SinkabergHansen og Emilsen Fisk