Første RAS-yngel fra mørk skuff over til STARTFÔRING

Fra mørk skuff til startfôring

Flytting yngel, foto
SPENNEDE: Høy aktpågivenhet blant personellet da de aller første (klekke)skuffene ble helt over beholderen som skulle føre yngelen til sitt respektive startfôringskar.

Plommesekken – altså «matpakka» – er fortært. Den aller første yngelen ved Svaberget Smolt er klar for neste etappe. Startfôring i avdelingen RAS 1; i basseng som kan oppfattes som enorme for de ørsmå individene på 0,2 gram hver.

RAS-avdeling Svaberget Smolt, foto
RAS 1: I alt  åtte sirkulære kar med diameter seks meter er i avdelingen hvor yngelen de neste månedene skal vokse mye; fra 0,23 til fem gram per stykk.

Etter om lag 480 døgngrader i stummende mørke ble første generasjon yngel ved Svaberget Smolt denne uka overført fra 63 små skuffer i egne skap ved klekkeriet til startfôringskar; hver med diameter seks meter og volum 60 kubikk.

I alt er det åtte slike kar i tallet. Og fra første del av juli til slutten av september skal yngelen gjennom litt av en utvikling. Knappe tre måneder fram i tid skal hvert eneste individ nær ha gått 25-gangen. Konkret vil vekta ha økt fra dagens 0,23 til om lag fem gram per stykk.

Alt som gjøres første gang er litt spesielt. Derfor var den første flyttingen klekkeriet til startfôringskarene også en operasjon som staben ved Svaberget Smolt så fram til med en viss spenning.

Plommesekkyngel, foto
TOM SEKK: Etter 480 døgngrader i mørket var plommesekken vekke …

Elling Bøkestad, konsernleder settefisk, er veldig glad for hvordan operasjonen utviklet seg. Etter at de første 300.000 hadde kommet over i karet, gikk prosedyren greit for de sju neste også. Samtidig; utfordringene er slett ikke over med dette …

– Nå starter to krevende oppgaver. Fra mange års drift ved gjennomstrømningsanlegget Bindalssmolt vet vi at startfôring er det vanskeligste å få til. Nå skal vi i tillegg styre vannkvaliteten slik at yngelen får optimale vilkår, sier Bøkestad.

Nå starter to krevende oppgaver!

Svaberget RAS 1 smoltkar, foto
SJEKK: Yngelen taklet flyttingen fra små mørke klekkeskuffer til dagslys og det store karet godt. Det var tydelig å se ut fra oppførselen – neste skritt er å få yngelen opp i vannet og interessert i fôret …

Ifølge konsernlederen gir kombinasjonen av splitter nytt utstyr og ditto prosedyrer en meget skarp læringskurve. Å «modne» et anlegg som resirkulerer nært opp til 100 prosent av vannet er en krevende øvelse.

Totalt er det nå 13 medarbeidere som er tilknyttet RAS-anlegget; som eies av SinkabergHansen og Emilsen Fisk i fellesskap. Med variert kompetanse og erfaring ser staben nå framover mot det som videre skal skje. I første omgang utgangen av dette året; da første generasjon smolt fra Svaberget etter planen skal være om lag 100 gram.

Men «soga» stopper ikke der. Etter planen skal det landbaserte eventyret i april 2022 gi om lag en million smolt på størrelse 200 gram – og like mange på 400 gram et par måneder senere; en gang neste juni …

Parallelt med at den biologiske produksjonen altså er i gang, fortsetter arbeidet med å sluttføre hele anlegget Svaberget Smolt. Per i dag er to av totalt seks avdelinger tatt i bruk. Arealmessig er det imidlertid ikke snakk om mer enn cirka 15 prosent av det totale. Det skyldes at både kar og vannrensesystem etter hvert øker veldig i størrelse …

I løpet av vel to måneder øker vekta 25 ganger!