Nå er det GOD FART ved det nye anlegget SVABERGET SMOLT!

På nyåret starter reising
av 13.200 kvm hovedbygg

Storprosjektet Svaberget Smolt er godt i gang. I videoen over forteller prosjektleder Aleksander Lundseng hvor arbeidet står nå – og hva som videre skal skje ut over vinteren og i det spennende nyåret 2020 …

For tida er altså om lag 20 fagarbeidere fra SinkabergHansen, GL-bygg og AKVAgroup Land Based Norway i rute med grunnarbeidet. Det betyr blant annet nedlegging av store rørgater, solide plater for de kommende RAS-anleggene og ikke minst støp av sentrale basseng hvor laksen skal passere.

Byggetomt Svaberget Smolt under Heilhornet, foto
SVABERGET SMOLT: Forberedelsene til hovedbygget er godt i gang – selve reisingen av bygget vil starte på nyåret i januar 2020.
Arbeider ved Svaberget Smolt, fjellet Heilhornet i bakgrunnen, foto
DIMENSJONER: SinkabergHansen har ansvar som egen grunnentreprenør, og Bent Brevik er blant medarbeiderne som er involvert i å legge nødvendig infrastruktur i bakken.

Bygget vil reise seg
Med brakkekontor på det nyetablerte området følger prosjektleder Lundseng alt av folk og framdrift i prosessen. På nyåret vil reising av selve hovedbygget ved Svaberget starte.

Nært inntil Fv.17 blir anlegget på 125 x 105 meter bygget i stål- og sandwichkonstruksjoner være godt synlig. Totalt vil hovedbygget dekke 13.200 kvadratmeter under ett tak. Med supplerende lokaler vil Svaberget Smolt omfatte nær 14.000 kvadratmeter. Det hele er planlagt ferdigstilt til 1. januar 2022 – og vil da produsere postsmolt opp til 600 gram (se forklaring på hva postsmolt egentlig er lengre ned i artikkelen).

Først 50 – så opp i 120 …
I januar på nyåret vil antall arbeidere nærme seg 50. Totalentreprisen for bygget har overhallabedriften GL-bygg ansvar for, mens AKVAgroup Land Based Norway (med hovedkontor på Sømna) skal installere og optimalisere prosessanlegget på innsiden. Også denne avtalen er en totalentreprise.

Planlagt mengde betong i hovedbygget: 6.600 kubikk!

Kommende sommer, når både GL-bygg og AKVAgroup er i full gang med sine oppgaver, vil om lag 120 personer være i sving. For å kunne forlegge alle som jobber på anlegget, blir det blant annet behov for en ny brakkerigg. Etter planen skal denne monteres i løpet av desember.

Hva er postsmolt?
Smolt
er laks som veier rundt 80 gram og som har gjennomgått smoltifisering. Det er en prosess som medfører store fysiologiske forandringer. Resultatet er at fisken blir i stand til å takle et liv i saltvann. Postsmolt er navnet på fisken fra den er tilvendt et liv i sjøen og i den første tiden i påvekstfasen ved sjølokaliteten. Ved å produsere postsmolt opp mot 600 gram på land oppnås både at fisken blir mer robust, samt at produksjonstida i sjøen blir vesentlig kortere – med de fordeler dette innebærer.

NOEN FAKTA RUNDT UTBYGGINGEN:

 • Størrelse tomt: 90 mål
 • Størrelse bygg: 13.200m2
 • Planlagt mengde betong: 6.600m3
 • Bemanningstopp under utbygging: 120 mann
 • Antall ansatte når i drift: 15 medarbeidere

  DET NYE ANLEGGET:
  • Antall avdelinger: 6
  • Antall kar: 33 + 4 bufferkar
  • Totalt karvolum: 13.649 m3
  • Maks stående biomasse 840 tonn
  • Maks fôr per dag: 14,5 tonn
  • Installert effekt: 4 MW

   OMRISS: Her viser bildet tydelig hvordan grunnflata til hovedbygget på Svaberget vil arte seg – totalt er det tale om 13.200 kvadratmeter.