Guttorm (34) vil sy ihop TEKNOLOGI og BIOLOGI

Hils på konsernets første IKT-sjef!

Sjef for IKT SinkabergHansen, foto
IKT-SJEF: Guttorm T. Johansen har mønstret på SinkabergHansen-skuta i en nyopprettet funksjon innenfor et helt sentralt felt.

SinkabergHansen har ansatt rørvikmannen Guttorm Tausvik Johansen (34) i en nyoppretta stilling som IKT-sjef.

Personalsjef SinkabergHansen foto
NY FUNKSJON: – IKT er blant de feltene som blir mer og mer viktig havbruksdrift; både på sjø og land, sier personalsjef Frode Lauritzen.

Johansen tiltrådte stillingen 2. juni. Personalsjef Frode Lauritzen forklarer hvorfor konsernet oppretter en helt ny funksjon i ledelsen:

– Havbruk blir mer og mer teknologibasert, og det vil kreve en annen type kompetanse enn det vi tradisjonelt forbinder med næringa. Vi skal fortsatt benytte innleid kompetanse, men vi har også et ønske om å få på plass kompetent nøkkelpersonell innenfor IKT- og teknologifaget i eget hus. Og ikke minst vi er svært tilfredse med at Guttorm har takket ja til å lede arbeidet innenfor et høyst spennende satsingsområde, sier Lauritzen.

Fra allmenn inntreden av elektronisk databehandling (EDB) rundt 1980 ble etter hvert Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) utviklet. 34 år gamle Guttorm er på sin side opprinnelig en glad rørvikgutt som de siste fem åra har vært ansatt hos Moveo. I korthet blir hans jobb nå å røkte det datatekniske aspektet både på land og til vanns.

Jeg er vokst opp med SinkabergHansen som en viktig lokal bedrift, og gleder meg til å ta del i videre utvikling med ting som jeg kan. IKT er både nyttig og interessant, og jeg ser muligheter for både naturlige endringer og klare forbedringer, sier Guttorm som i foruten variert yrkespraksis også har en bachelorgrad i multimedieteknologi.

Parallelt med opprettelse av denne funksjonen, vil SinkabergHansen opprettholde engasjementet av Roar Sørnmo som ansvarlig leverandør av ulike datatjenester.

Laksefabrikken Marøya, mai 2020, foto
LAKSEFABRIKKEN: Det nye anlegget på Marøya tas i bruk sommeren 2021, og blir en sentral IKT-oppgave for konsernet.

Som IKT-sjef skal Guttorm Tausvik Johansen ikke minst sikre sømløse systemer i de to pågående prosjektene som er konsernets største enkeltinvesteringer noensinne: Laksefabrikken på Marøya og Svaberget Smolt. Samlet betyr disse to store satsningene investering på om lag 1,4 milliarder kroner.

– Jeg har lenge både sett og erfart den positive effekten som oppdrettsnæringa har for regionen vår, og er veldig klar for å benytte min kompetanse for å styrke denne effekten ytterligere, sier Johansen.

Jeg har lenge både sett og erfart den positive effekten fra oppdrettsnæringa i regionen vår!