Hektisk første uke for nye «RONJA EXPLORER»

Full fart med fisk fra første stund! 

FØRSTE LAST: Allerede andre dag i den første driftsuka var “Ronja Explorer” på plass med første last slaktefisk til Marøya.

Dåp Trondheim lørdag, debut Nærøysund mandag og første last med slaktefisk tirsdag. «Ronja Explorer» suste ut fra startblokka – og nybygget blir de kommende fem år en viktig aktør på Namdalskysten i samarbeidet Emilsen Fisk og SinkabergHansen.

Ronja Explorer ved fabrikken på Marøya, foto
VIKTIG: Kapasiteten til “Ronja Explorer” blir viktig på Marøya de kommende åra – ikke minst når den nye fabrikken fra 2021 kommer i drift.
Brønnbåten Ronja Explorer losser fisk for første gang, foto
LOSSING: Tirsdag var første gang nybåten hadde fisk i tankene. Kapasiteten er å føre inntil 375 tonn laks.

Debuten med fisk i tankene var på 100 tonn. Både opplasting ved lokalitet Gjerdinga og lossing ved fabrikken på Marøya gikk som forventet. Det nye Sølvtrans-fartøyet på 70 x 18 meter er arrangert for både transport av både smolt og slaktefisk i åpent og lukket system, samt ferskvannsbehandling for avlusing.

Lastekapasiteten er på totalt 2.500 kubikk fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. Det gir rom for føring av 375 tonn fisk. Videre er hun rigget for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg – og utstyrt med filter og UV-system for vannrensing for fisketransport og avlusing. Det innebærer rensing av alt utslipp til sjø.

Dåp Ronja Explorer, gudmor og offiserer, foto
DÅPEN: Sist lørdag ble Maria Sinkaberg Johnsen gudmor; her med overstyrmann Helene Våge Rusten (til venstre) og skipperne Tore Elverum (til høyre) og Asle Viken fra Sølvtrans rundt seg.

Disponeres av SEA
«Ronja Explorer» vil fram til sommeren 2024 disponeres av SinkabergHansen og Emilsen Fisk gjennom eget driftsselskap SBH Emilsen Akvamiljø (SEA). Samlet er kontrakten verdt om lag 250 millioner kroner.

Båten blir et viktig verktøy; også med tanke på to store investeringer i regionen: I 2021 vil en ny laksefabrikk på Marøya med vesentlig høyere kapasitet stå klar – samt at det skal etableres et stort anlegg for postsmolt ved Svaberget på grensa mellom Nærøy og Bindal.

– Ei veldig flott dame som blir viktig for vår virksomhet og de om lag 300 ansatte i Emilsen Fisk og SinkabergHansen. Dette er verktøyet som ivaretar fisken fra første smolttur til siste reis til fabrikken med slaktefisk, sier Maria Sinkaberg Johnsen som syntes det var en stor ære å få bli gudmor.

Broa Ronja Explorer, foto
VELKJENT: Utsynet til fabrikken på Marøya blir fast fra broa på “Ronja Explorer”!

– Betyr viktig kapasitet
Ledelsen i Emilsen Fisk og SinkabergHansen er svært fornøyd med leveransen av et passe stort, moderne og oppdatert fartøy som vil bety mye for virksomheten på Namdalskysten og Helgeland.

– Dette er en svær avtale som vil sikre oss kapasitet og forutsigbarhet i det daglige. Verktøyet brønnbåt kan bli en begrensende faktor, men her får vi en solid arbeidshest på stallen, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg.

– Ja, dette er et viktig grep for framtidig samdrift i regionen. I bunn ligger våre tidligere gode erfaring med Sølvtrans, og i «Ronja Explorer» får vi gjennomført alle planlagte operasjoner uten å være avhengig av å leie i spotmarkedet, supplerer daglig leder Roy Emilsen i Emilsen.

Dåp Ronja Explorer, sentrale personer på broa, foto
STOR DAG: – Utrolig fint å få bli gudmor, sa Maria Sinkaberg Johnsen som se hør og bør fikk innta sjefsstolen på brua i nye «Ronja Explorer» som til en pris på cirka 250 millioner vil tjenestegjøre fem år i Namdalen. Her er gudmor omgitt av Sølvtrans-sjef Roger Halsebakk (til venstre), daglig leder Roy Emilsen (Emilsen Fisk), skipper Asle Viken og konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg til høyre.

Egen brønnbåt gir kapasitet, sikkerhet og forutsigbarhet!