HISTORISK: Første innlegg av rogn ved Svaberget SMOLT

To medarbeidere Svaberget Smolt
ØYEBLIKK: Driftstekniker Eskil Solbakken (nærmest) og Elling Bøkestad, konsernleder settefisk, ved den aller første “skuffa” med nyinnlagt rogn ved Svaberget Smolt.

Nytt RAS-anlegg: Første spore til lakseliv!

Mandag denne uka tok vi fram den store minneboka: Da fikk Svaberget Smolt sine første befruktede rognkorn i hus! Se video – og les mer her … 

2,48 millioner stykk fra leverandør Benchmark Genetics. Etter at rogna (for sikkerhets skyld) var desinfisert på nytt, ble den lagt i respektive skuffer.

Driftsteknikere Svaberget Smolt, foto
FOKUS: Noe ekstra i lufta da driftstekniker Lisa Lindsetmo slapp de første rognkorna ned i vannet. Edgar Dahl og Maja Amdal fulgte prosessen tett.

Hvor det kontinuerlig resirkuleres vann via RAS1; «klekkerirasen». Nå skal rogna på vanlig hvis ligge stille og rolig i mørket – akkurat som om vinteren naturlig i elva – før den om knappe 14 dager klekker. 40.000 rognkorn i hver enkelt skuff … det tilsvarer 200 tonn laks når fisken blir slaktemoden et par år fram i tid.

Med tanke på at vi i SinkabergHansen/Emilsen Fisk bare har overtatt rundt 10 prosent av arealet i det gedigne RAS-anlegget, så setter det noe ekstra trykk på ferdigstillelse. Men alt i alt mener Elling Bøkestad (konsernleder settefisk) og Aleksander Lundseng (prosjektleder Svaberget Smolt) at det meste skal gå greit med tanke på biologisk drift.

Driftstekniker Svaberget Smolt, foto
SJEKK: Driftstekniker Eskil Solbakken sjekket  før skuffene ble lukket …

Og ikke minst; den første driftsmessige operasjonen ved anlegget viser at våre nye og gamle medarbeidere har god kontroll med nye (og innøvde) rutiner 😊

Fortsettelsen blir utrolig spennende! En rekke milepæler på veien fram mot juni 2022 skal kvitteres ut. Målet 14 måneder fram i tid er at vi skal ha fått produsert «RAS-fisk» på om lag 500 gram.

Klekkeri Svaberget Smolt, foto
GOD KONTROLL: På forhånd var det øvd på de nye rutinene, og alt gikk etter planen da de totalt 63 skuffene ble fylt med befruktet øyerogn.