INFO // Intern omorganisering og fusjon Bindalssmolt AS


Til alle våre kunder, leverandører

og andre forretningforbindelser:

 

Bindalssmolt AS – intern omorgansering – fusjon med Svaberget Smolt AS

Vi viser til kreditorfrist med utløp 19. april 2023, der Svaberget Smolt AS fusjoneres med Bindalssmolt AS – vennligst les informasjon via denne koblingen:

Kunder, leverandører og andre forbindelser på Bindalssmolt AS

 

FUSJON: Det gamle gjennomstrømningsanlegget Bindalssmolt (nærmest, røde bygninger) fusjoneres med nye Svaberget Smolt (i bakgrunnen) til et selskap under navnet Bindalssmolt AS.