Ketil RYKHUS ansatt som SAMFUNNSKONTAKT

Ketil Rykhus blir samfunnskontakt

Ketil Rykhus (56) er ansatt som samfunnskontakt i SinkabergHansen. Han kommer fra stillingen som fagsjef miljø og helse i Sjømat Norge. Rykhus tiltrer i sin nye jobb 13. februar 2020.

Medarbeider SinkabergHansen, foto
SAMFUNNSKONTAKT: Ketil Rykhus går fra 13. februar inn i en nyopprettet stilling i SinkabergHansen.

– Vi er svært fornøyde med at Ketil Rykhus har takket ja til denne nyopprettede stillingen. SinkabergHansen er i vekst, og ser behovet for å styrke eget fagmiljø og kompetanse. Vi vil gjennom en slik funksjon kunne ivareta dialogen mot ulike fagmiljøer og interesseorganisasjoner på en god måte, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg.

Rykhus er utdannet veterinær og har siden 2009 vært tilknyttet Sjømat Norge. Han har hatt særlig ansvar for regelverksforvaltning og -utvikling på områdene fiskehelse og fiskevelferd, men har også hatt andre oppgaver relatert til sjømatproduksjonen. Han har spesielt arbeidet opp mot myndighetene og andre organisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Som samfunnskontakt for SinkabergHansen vil Ketil Rykhus ha kontorsted Trondheim.

Jeg ser virkelig frem til å starte i SinkabergHansen

Kommentar fra Ketil Rykhus:
«Jeg ser virkelig frem til å starte i SinkabergHansen. Etter til sammen ti år i Sjømat Norge har jeg fått jobbe med mange i og rundt havbruksnæringen. Jeg kjenner derfor også SinkabergHansen ganske godt, og vet at det er et selskap som arbeider seriøst og målrettet for en videre bærekraftig produksjon av sjømat».

Om SinkabergHansen
SinkabergHansen er en selvstendig helintegrert oppdrettsaktør med hovedkontor på Marøya i Nærøysund kommune. Totalt er om lag 240 direkte ansatt i selskapet, som i driftsfelleskap med Emilsen Fisk drifter 29 konsesjoner i Trøndelag og Nordland. Ved Rørvik ligger fabrikk for slakting og bearbeiding, mens egen produksjon av settefisk skjer i Bindal. I løpet av 2021 skal både ny laksefabrikk på Marøya og RAS-anlegg ved Svaberget være realisert – samtidig som SinkabergHansen er engasjert i en rekke prosjekter innen blant annet FoU.