Kjøper GRØNN konsesjon – vil ha HEL lokalitet med LUKKEDE

Hel lokalitet med lukkede merder

Lukket merd i sjø, foto
LUKKET: SinkabergHansen har denne første lukkede merden fra FiiZK, og vil i fortsettelsen etablere en hel lokalitet med fem nye lukkede enheter med samlet produksjonsvolum på 75.000 kubikk.

SinkabergHansen kjøper en grønn tillatelse av Norsk Havbrukssenter og investerer samtidig i fem lukkede merder fra FiiZK. Resultatet vil bli en hel lokalitet med lukkede merder.

Konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg, foto
FOREBYGGING: – Varierte tiltak for å forebygge lusepåslag er en tilnærming vi prioriterer, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg.

Konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg ser dette som en god måte å øke produksjonen på. Formålet med grønne konsesjoner er både redusert risiko for rømming og mindre utfordringer rundt lakselus.

Siden 2014 har den grønne konsesjonen vært i samdrift mellom Norsk Havbrukssenter Oppdrett og SinkabergHansen. Konsernsjefen mener drift i egen regi vil gjøre det enda enklere å oppnå ønskede resultat.

– Forebygging av lus, uavhengig av grønn tillatelse, er innretting av drifta som SinkabergHansen har stor tro på. Vi har over tid utviklet og investert i ulike prosjekt med dette for øye. Nå ser vi fram til konstruktiv dialog med sektormyndigheter for god gjennomføring, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

827 tonn med forpliktelser
Tillatelsen er på 827 tonn og i kategori C; «mørkegrønn». Det betyr forpliktelser knyttet til teknologiske løsninger og driftsmessige forhold. Fisken må gå i lukket merd første del av driftsfasen – og med strengeste lusegrense 0,1 gjennom hele produksjonsløpet.

Ved den grønne konsesjonen og videre ved å kjøpe kapasitet (1 prosent via Trafikklyssystemet) har SinkabergHansen i 2020 økt kapasiteten med totalt 950 tonn.
Selskapet vil nå eie 17 konsesjoner. Koordinerte operasjoner med partner Emilsen Fisk omfatter samdrift av totalt 30 tillatelser/konsesjoner i Trøndelag og på Helgeland. Begge selskapene har sine hovedkontor i Nærøysund.

Magnus Stendal, foto
VIKTIG: Magnus Stendal i FiiZK mener erfaring med stordrift og lukkede merder på en hel lokalitet vil være viktig for havbruksnæringa.

– Viktig satsning for næringa
Etter det aktuelle kjøpet er det inngått avtale om leveranse av fem lukkede merder. Avtalen med SinkabergHansen er største enkeltordre for FiiZK noensinne, og en stor milepæl for selskapets lukkede merdteknologi.

– Det er også en viktig satsning for næringa generelt, da vi får mer erfaring og dokumentasjon fra stordrift av lukkede merder på én lokalitet, sier forretningsutvikler Magnus Stendal i FiiZK.

De sertifiserte merdene har et produksjonsvolum på 15.000 kubikkmeter hver. En spesialkonstruert stiv flytekrage i stål gir riktig oppdrift, og fungerer som en trygg arbeidsplattform for driftsoperatører. Industriell PVC-duk lukker produksjonsvolumet, og fire uavhengige sjøvannsinntak henter vann fra under lusebeltet og strømsetter det i merden. Merdmiljøet blir overvåket og dokumentert av et sensornettverk. Ved behov tilsettes oksygen automatisk.

Fornøyd med avtalen
Fra før har SinkabergHansen en tilsvarende merd. FiiZK er svært fornøyd med godt samarbeid videreføres ved å utruste en hel lokalitet med lukkede merder.

– SinkabergHansen får 75.000 kubikkmeter beskyttet og lusefritt produksjonsvolum i sjø, med konstant godt strømbilde, fordelaktige temperaturer og stabile høye O2-nivå.  Dette gir knallforhold for god tilvekst og fiskevelferd, sier Magnus Stendal i FiiZK.

Forebygging av lus er en tilnærming selskapet prioriterer!