Laksefabrikken – her er de første bildene fra INNSIDEN!

Bildet ni måneder før «dag 1»

Sløyehall nye Laksefabrikken, foto
HJERTET: Nå har selve de seks sløyemaskinene kommet på plass; når gjenstår bare selve montasjen av alskens utstyr og tilkoblinger …

Ingen fødsel, slett ikke, men ut fra datoen når Laksefabrikken skal være operativ er tida som et noe utvidet «svangerskap» å regne. Og – uten videre parallell – pågår akkurat nå mye produktiv aktivitet aktørene mellom!

Trucker løfter utstyr Laksefabrikken, foto
SAMSTEMT: Lange kolli krever et par trucker som løfter parallelt, samt dirigering …

Så langt i glimtene fra storprosjektet på Marøya har vi vist utvendig råbygg og grunnarbeid. Samtidig har det over tid blitt jobbet mye innvendig med klargjøring. Nylig ble også selve «hjertet» i Laksefabrikken, de seks nye sløyemaskinene, levert.

Og i sløyehallen har danske og tyske spesialister på akkurat dette bestemte utstyret kommet godt i gang med installering. Maskinene er trygt på podiet – og det arbeides med system for sortering og innmating som skal bringe laksen gjennom anlegget. Så langt er 20 av totalt 50 trailere losset; samt at det vil komme en båt fra Baader i Tyskland med materiell.

Ulike leverandører …
I sløyeavdelingen er det også full fart fra lokale Mekon som har ansvar for en rekke nedføringsrør. Disse skal bringe strøm, styresignal, vann og trykkluft til de seks maskinene. Dette er en sentral jobb som Comfort Bjørn Seem også er med på.

Montering Laksefabrikken, foto
NEDSLIPP: To av montørene fra Ølve Industrier ved nedslippene for kasser, som skal gå i hop med tyske linjer …

Vegg i vegg, like bortenfor i den kommende pakkehallen, er Ølve Industrier i gang med å installere sine «kasseslipp»; totalt fire løp hvor emballasjen vil droppes ned fra en etasje over selve produksjonslokalene. I praksis skal Baader-montasjen passe så å si på millimeteren mot materiellet fra produsenten på Vestlandet.

Om ikke så alt for lenge …

Og på noenlunde tilsvarende måte vil tusenvis av arbeidstimer gå med til montering og finjustering. Fram mot datoen 1. juni neste år da hele Laksefabrikken etter planen skal stå klar til produksjon. GL-Bygg og Viteq er to av aktørene med omfattende leveranser til nyanlegget.

Innfløkt logistikk
Å få alt materiellet inn i riktig rekkefølge, og til rett tid, er en nokså avansert logistikkøvelse på det totale arealet over 17.000 kvadratmeter. I dag fredag 11. september jobbet et team med «norsken, svensken, og dansken» for med hjelp av tre trucker å løfte lange kolli med komplette transportbånd inn i anlegget.

To av truckene løftet sammen, og manøvrerte synkront lasten av traileren – før den tredje trucken sto klar inne på bygget for å bistå løftet inn gjennom porten.

– Det minner om «synkronsvømming»; og det er jo litt imponerende å se hvor samkjørte folket etter hvert blir, smiler prosjektleder Eskil Laukvik hos SinkabergHansen.

GODT I GANG: Monteringen i den sentrale sløyehallen er godt i gang, men på ingen måte ferdig. Her skal fortsatt masse skje. …

Sjauing av utstyr Laksefabrikken, foto

SJAUING: Nok en trailer, en av totalt 50 bare fra Baader, er losset og noe av utstyret sjaues innover hallene …