Laksefabrikken med første “BURSDAG” etter et livlig år!

OVERTOK: Laksefabrikken (hvitt anlegg til venstre) overtok 1. juni 2021 all slakting for det gamle anlegget (til høyre) på Marøya.

Laksefabrikken runder første driftsår!

12 måneder tilbake i tid, 1. juni 2021, overtok den nye Laksefabrikken på Marøya all slakting. For SinkabergHansen og Emilsen Fisk, samt andre samarbeidspartnere.

Dagen da det gamle slakteriet ble faset ut, er en viktig begivenhet for både konsernet og alle involverte ansatte. Og ikke minst var dette største løftet i virksomhetens per i dag 45-årige historie.

Denne videoen oppsummerer noe av de mange bidragene og begivenhetene på veien fram mot ferdigstillelse og åpning.

De største kontraktene i prosjektet var med lokale GL-Bygg (Overhalla) og tyske Baader som leverte sløyemaskiner, linjer og annet utstyr og materiell til anlegget.

Og etter første driftsår – med naturlig behov for både “fintuning” og noen større tilpasninger – så viser anlegget daglig at dette er en funksjonell fabrikk rigget for framtidas behov i næringa.

 

HJERTET: Sløyehallen med de seks maskinene, med kapasitet til 9.000 fisk i timen, er selve hjertet i Laksefabrikken.

Hvordan kan en dag ved Laksefabrikken arte seg?
Her en liten presentasjon rundt noe av det som foregår …