LANDSTRØM betyr sikker drift, datanett og dieselkutt

Landstrøm til digitaliserte lokaliteter

MINDRE DIESEL: Kristian Haug Flakk, prosjektleder i NTE (til venstre) og Hallgeir Pedersen, teknisk leder sjø i SinkabergHansen. Sammen med diverse aktører fullføres et stort strømprosjekt til fire oppdrettslokaliteter i Nærøysund og Bindal.

Når SinkabergHansen nå elektrifiserer fire av oppdrettslokalitetene sine, er det godt nytt både for miljøet og for lokalsamfunnene.

De dieseldrevne generatorene på fôrflåtene stilner og erstattes av landstrøm og hybride anlegg. Ikke bare reduserer fast strømforsyning klimaavtrykket ved lokalitetene ytterligere, men det gir også bedre infrastruktur i form av strømforsyning og bedre internettforbindelse.

EFFEKT: Ved landstrøm til lokaliteten, får også fastboende og hyttefolk på øya Gjerdinga nytte av oppgradert strøm- og datanett. 

Et av de største i Trøndelag
I november ble SinkabergHansens lokalitet på Gjerdinga i Ytre Namdal tilkoblet landstrøm. I tillegg er arbeidet med å elektrifisere Klungset i Nærøysund og Otervika og Øksningen i Bindal i full gang. Den praktiske jobben er det NTE og Fjord Maritime som gjør.

– Vi i SinkabergHansen jobber kontinuerlig med å redusere klimaavtrykket, forteller Hallgeir Pedersen, som er teknisk leder sjø i havbrukskonsernet som årlig produserer vel 35 000 tonn matfisk i egne sjølokaliteter.

– Det totale omfanget av virksomheten vår er stort, sier Pedersen. – Derfor jobber vi med gode samarbeidspartnere for å finne stadig mer klimavennlige måter å håndtere alt i hele verdikjeden; fra smoltproduksjon på land til ferdig foredlet laks.

Elektrifiseringen gir en betydelig reduksjon i dieselforbruket, og vil fase ut over 650.000 liter diesel hvert år. Det tilsvarer et redusert klimaavtrykk på 1.700 tonn CO2.

Kutter 650.000 liter diesel

Samarbeidet mellom SinkabergHansen og NTE kom i stand gjennom fornybarklyngen Renergy; som tok initiativ til å etablere løsninger som kan bidra til et enda bedre klimaregnskap for havbruksnæringen.

Thomas Bjørdal, daglig leder i Renergy, mener samarbeid er nøkkelen til å få ned utslippene.

– SinkabergHansen og NTE har forbilledlig kommet frem til løsninger som er bra for miljøet, dyrevelferden, de ansatte i næringa og lokalbefolkningen, sier Bjørdal.

PLUG AND PLAY: Et nytt mobilt skap for så vel høyspent som datafiber tas i bruk på fôringsflåtene. Dermed kan drifta ved lokaliteten endres uten at sjøkabelen må kuttes.

Ny teknologi på flåten
Elektrifiseringen innebærer at det blir lagt sjøkabler fra land ut til de ulike lokalitetene. I tillegg til landstrømanleggene, har SinkabergHansen investert i trafoer og batteriløsninger på alle sine fôrflåter slik at sjøanleggene alltid har tilgjengelig energi om det skulle oppstå utfordringer med strømtilførselen. Enova har gitt støtte tilsvarende 30 prosent av utgiftene til landstrømprosjektene med batterier.

For å forenkle av- og påkobling av både sjøkabel og fiber, har SinkabergHansen tatt i bruk et helt nyutviklet skap som er montert på flåtekanten. Det solide skapet har adskilte dører til fiberbredbånd og strøm; og dermed også til høyspent og lavspent kraftforsyning. Skapet kan enkelt løftes direkte over på en egen flåte; for eksempel under brakklegging og ved bytting av flåter. Slik slipper man å kutte sjøkabelen ved hver terminering.

MYE ARBEID: Foruten NTE og SinkabergHansen er flere rederi og elektroselskap engasjert for å fullføre de sammensatte prosjektene.

– SinkabergHansen har alltid vært pionerer, blant annet når det gjelder å ta i bruk fremtidsrettet teknologi, sier Jakob Krogsrud, som er leder for elektrifisering i NTE. Han legger til at dette er et av de største landstrømprosjektene i kombinasjon med batteri som er gjennomført i Trøndelag.

Bedre tilgang på strøm
I dag er vel halvparten av havbrukslokalitetene langs kysten tilknyttet landstrøm. Potensialet for å redusere bruken av fossil energi er altså fremdeles stort. Det er knapphet på strøm mange steder langs kysten, så også langs Namdalskysten og oppover Helgeland, men kombinasjonen av batterier og landstrøm gjør at SinkabergHansen ikke trenger så mye strøm fra land. Batterisystemene reduserer også effekttoppene som blant annet oppstår under fôringsperiodene, og dermed også belastningen på det lokale strømnettet.

Vel halvparten er på landstrøm 

I tillegg sørger netteierne Bindal Kraftlag og Tensio for en permanent oppgradering av infrastrukturen på land slik at både kapasiteten og forsyningssikkerheten øker.

GOD FORBINDELSE: Operatørene ved fôringssentralen til SinkaHansen trenger stabil dataforbindelse med høy kapasitet for kontinuerlig å følge opp fisken.

… og på internett
Lokalitetene trenger høy datakapasitet for å håndtere videomateriale fra fôrovervåkningen. I dag løses dette med en antenne på fôrflåten som får signal fra en radiomast på land. Ved sjøgang utfordres stabiliteten, og det kan gi uheldige følger for fôringsarbeidet. NTE og SinkabergHansen ser på løsninger for å etablere fiber på land og i kabel ut til flåten for en stabil og effektiv forbindelse.

– Ikke bare kan dette gi muligheter for autonom drift av flåtene, men det kan gi fibertilgang til fastboende, hytteeiere og andre næringsdrivende i nærheten av sjølokalitetene, sier Kristian Haug Flakk, som er prosjektleder i NTE.

Elektriske arbeidsbåter
SinkabergHansen tar våren 2024 i bruk to elektriske arbeidsbåter og en hybridbåt. Selskapet har også installert batterisystem på en eksisterende arbeidsbåt.

– Fartøyene skal i utgangspunktet lade på landbasen, og nå som flåtene får landstrøm, ønsker vi å få på plass lademuligheter også der. Effekten er ytterligere lavere utslipp, forteller Pedersen.

Teknisk leder sjø fremhever også det økonomiske aspektet ved å investere i landstrøm.

– På få år har drivstoffprisen nær doblet seg. Samtidig som vi reduserer forbruket, styrker vi det økonomiske bidraget, sier han.

SinkabergHansen har investert mange millioner på å skape et bedre miljø og en mer lønnsom drift. Jakob Krogsrud i NTE estimerer at landstrøminvesteringene med batterier har en nedbetalingstid på rundt 4,5 år.

– Dette lover godt for fremtida, avslutter  Hallgeir Pedersen i SinkabergHansen.

PÅ NETT: Klungset i Follafjorden er den andre av to lokaliteter i Nærøysund som får strøm og dataforbindelse fra land.

 

Her to minutter VIDEO fra – og rundt – prosjektarbeidet: