Servicebåt kom «oppspillt» korps til UNNSETNING!

Her spiller «Marøy Viking» på lag!

Marøy Viking i arbeid, foto
SLEPER OM BORD: «Marøy Viking» i ferd med å feste slepere, for å trekke ferja «Torget» med sine spillende og toneglade gjester av grunnen …

Han hadde åpenbart musikk til arbeidet, skipperen på ferja som sist fredag sto på grunn ved Brønnøysund … Takket være et havbruksfartøy kunne korpset snart trygt gjenoppta spillinga på tørt land!

Sist helg preget musikkstevne både byen og det nære farvann. Dekket på «Torget» var fullt av uniformskledde korpsfolk – som der og da spilte for full musikk. Så havnet ferja på grunn!

24 meter lange «Marøy Viking» lå i samme stund på lokaliteten Lismåsøy ved Brønnøysund, og ble oppkalt av kystradio Nord med spørsmål om de kunne assistere. Skipper Tore Sørø Jakobsen og mannskapet gikk med en gang. Få minutter senere, rundt klokka 13.30, ankom servicebåten ferja som stod på grunn i det nordre utløpet av byen – med om lag 35 «oppspillte» passasjerer.

«Marøy Viking» er ett av 14 lastefartøy i SinkabergHansen

PAUSE: Korpset har en liten spillpause mens besetningen på «Marøy Viking» sørger for trygt slep.

To slepere var nok
– På turen inn ordnet vi utstyr, og fikk greit satt i to slepere. Slik dro vi «Torget» av. Ettersom skipperen grunnet frykt for mer skade ikke ville koble til propellen, la vi oss ved siden og trakk ferja inn til kai i sentrum. Slik kunne passasjerene gå greit i land, melder skipperen på «Marøy Viking».

Før ferja ble trukket av, var det klart at den beveget litt på seg – og ikke minst at fartøyet ikke tok inn vann. Derfor ble det vurdert som greit at ta havaristen av grunn. Hendelsen var på ingen måte dramatisk; ved at liv, helse eller miljø her slett ikke var i fare.

Og moralen er …
Likevel var hendelsen ganske så betegnende: Ved at de mange hundre små og store fartøyene i oppdrettsnæringa faktisk utgjør betydelig trygghet og beredskap langs kysten. Rederi- og båtkoordinator Thomas Sørø Olsen i SinkabergHansen sier dette om dagens situasjon:

Skipper på oppdrettsbåt, foto
I LEIA: – Alle servicefartøyene i havbruksnæringa utgjør en faktisk «backup» for mange sjøfarende, sier rederi- og båtkoordinator Thomas Sørø Olsen i SinkabergHansen; her om bord i hurtiggående «Marøy Pioner».

– I 2019 skal man skal egentlig ha bra uflaks om det faktisk ikke er en operativ havbruksbåt å oppdrive i nærheten om noe skjer langs kysten. I mange tilfeller har disse båtene også bra kapasitet; og ikke minst er mange bemannet med kompetente sjøfolk. De siste årene har mange av havbruksselskapene ansatt utdannede sjøfolk i sine egne rederier, sier Sørø Olsen.

Marøy Viking, servicebåt, foto
SERVICEBÅT: “Marøy Viking” måler 24 meter og er en real kraftplugg.

SinkabergHansen disponerer i dag med stort og smått 27 båter; hvorav 14 er lastebåter med bra kapasitet. Og dette er bare en brøkdel del av kapasiteten til havbruksnæringa på kysten.

Flåten av servicefartøy i havbruksnæringa utgjør en forskjell langs kysten!

FAST GRUNN: Så var snart alle passasjerene trygt tilbake i land … 🙂