MEKON inn på nyfabrikken med KOMPETANSE og LØSNINGER

Mekon leverer stort til fabrikken

Representanter for SinkabergHansen og Mekon med ny kontrakt, foto.
AVTALE: SinkabergHansen, og prosjektleder Eskil Laukvik (til venstre), verdsetter samarbeidet med en lokal og kompetent aktør som Mekon; her representert ved daglig leder Ivar Sandneseng.

Laksefabrikken som ferdigstilles sommeren 2021 har inngått en betydelig kontrakt med lokale Mekon AS. Avtalen omfatter logistikkløsninger, distribusjon og håndtering av både sjø- og ferskvann i stor skala.

Avtalen mellom Mekon og SinkabergHansen omhandler flere seksjoner: Sjøvannspumper, avsiling og behandling av inntaksvann, samt rørføringer for både RSW (nedkjølt sjøvann) og vakuum.

– Den nye fabrikken vil håndtere store volum med sjøvann. Blant annet skal tre tanker på hver 125 kubikk fylles med filtrert sjø for kjøling av laksen. I tillegg skal det store mengder til kjøling av maskiner/pumper; det samlede behovet for sjøvann er beregnet til 1.300 kubikk på det meste, sier prosjektleder Eskil Laukvik i SinkabergHansen.

Avsiling og behandling av sjøvann som bringer laksen inn i fabrikken er et annet viktig element. Løsninger for dette skal Mekon installere, sammen med blant annet RSW-rørføringer og ventiler. RSW gir nedkjølt vann til tanker hvor fisken oppbevares under produksjonen. Selve RSW-anleggene leveres av Rørvik Kulde og partner PTG, mens rørarbeidet skal utføres av Mekon. Også i den nye fabrikken vil alt restråstoff tas vare på. Transporten mellom sløyemaskinene og mellomlagring vil legges av Mekon; hvor det særlig stilles krav til sveising for å sikre en glatt overflate på innsiden av rørene.

Nær utviklingspartner
Laksefabrikken vil ha en avansert vaskesentral for automatisk rengjøring av anlegget. Mekon skal legge rør og installere utstyr i samarbeid med Lilleborg og Comfort Bjørn Seem AS. Et viktig punkt på «avtalelista» blir installasjon av alle nedføringsrør som innehar signal og strømkabler til transportbaner, sløyemaskiner, pakkemaskiner, robotanlegg og andre maskiner. Konkret føring av både strøm og styringssignal mellom tredje etasje og ulike stasjoner nede i fabrikken.

– Samlet blir dette en stor leveranse. Og ikke minst har Mekon i prosjekteringsperioden vært en kompetent partner med øye for gode løsninger. Slik «skreddersøm» er avgjørende for å lande et meget omfattende prosjekt, framholder Eskil Laukvik.

Gir lokal vekst
Daglig leder Ivar Sandneseng i Mekon liker at SinkabergHansen igjen velger lokale leverandører.

– Det bekrefter at regionen har mye å tilby en framtidsrettet havbruksnæring. Nå er en spennende prosjekteringsfase over, og vi ser det kommende året fram til selve installasjonen, sier Sandneseng.

Selv om verken bygg eller produksjonsutstyr på langt nær er ferdigstilt, mener Mekon at det endelige anlegget vil bli meget gjennomtenkt og effektivt.

– Som leverandør til fiskeri og havbruk er vi i hovedsak en produksjonsbedrift, og denne avtalen med mye arbeid og utstyrsleveranse vil løfte vår kompetanse på flere felt. Og for regionen samlet, er det viktig at en stor aktør som SinkabergHansen satser på lokale virksomheter. Det både avler kompetanse og åpner for å rekruttere flere medarbeidere, understreker Ivar Sandneseng i Mekon.

Dette avler kompetanse og åpner for å rekruttere flere!