Montering av 1.400 ELEMENT ved laksefabrikken er I GANG!

Laksefabrikk; reis deg!

Høsten 2015 startet planleggingen. På sensommeren i år kom grunnarbeidet for alvor i gang. Så; denne uka: Jobben med å reise de totalt 1.400 elementene som i sum skal utgjøre den nye laksefabrikken startet! En spesiell dag for flere; ikke minst prosjektleder Eskil Laukvik …

ØYEBLIKK: Et spesielt øyeblikk onsdag morgen denne uka; det første elementet til laksefabrikken på Marøya i ferd med å bli løftet på plass.

Grunnflate 9.000 kvadratmeter. Totalt disponibelt areal – 17.000 kvm. Fordelt på i alt fire etasjer. En topp moderne fabrikk som, hver eneste virkedag, kan prosessere og foredle 350 tonn laks. På et skift.

Det er noen av størrelsene knyttet til det nye anlegget. GL-bygg har hovedentreprisen, men Overhalla Betongbygg er underleverandør med ansvar for produksjon og montering av de mange byggelementene.

Videre er selvsagt en rekke andre side- og underleverandører involvert: Gjennom lang tid har Nærøysundgruppen hatt et stort arbeid med opparbeidelse av det nye området. I fortsettelsen vil et stort antall leverandører og tilbydere komme inn for å danne helheten som den nye laksefabrikken vil utgjøre.

Etter planen skal selve bygget være klart til september neste år.

BEREDER GRUNNEN: Hovedentreprenør GL-bygg, sammen med Nærøysundgruppen, fortsetter jobben med å berede resten av fabrikktomta.
SIKRING: Montering – og sikring – av de første elementene. Ytterveggene utgjør halvannen etasje av den kommende laksefabrikken.

Etter planen skal selve bygget innen september 2020 være ferdig. Da kommer leverandøren av prosessutstyr – tyske Baader – for alvor inn i bildet og starter montering og tilpasning sin del av storprosjektet.

I påfølgende fase; innen juni 2021 er målet at en godt «tunet» fabrikk skal stå klar til produksjon. Videre har SinkabergHansen diverse konkrete planer for den eksisterende fabrikken.

Det er noe av det som prosjektleder Eskil Laukvik kommer inn på i denne ukas video fra SinkabergHansen.