Mulighet: Søk og bli LÆRLING i SinkabergHansen

Bli lærling – som Ola og flere andre!

HAVBRUKSNÆRINGA: Dette er det mest tradisjonelle bildet av havbruksnæringa – men det finnes også andre faglige veier til næringa – ikke minst på landjorda.
Akvakultur. Havbrukstekniker. Sjømat. Industrimekaniker. Automasjonsfaget.
VARIERT: De mange anleggene i havbruksnæringa byr på mange og varierte oppgaver for ulike tekniske fagfolk. Her fra Laksefabrikken på Marøya.

Havbruksnæringa med aktuelle tilknytta fag er fremtidsrettet. Og fortsatt i rivende utvikling. Vi i SinkabergHansen har god tradisjon for å ta inn lærlinger i alle fag.

I Ytre Namdal og Brønnøy har vi tre videregående skoler med fagtilbud som samsvarer godt med mulighetene innenfor ei variert og spennende havbruksnæring.

Vår hverdag preges av solid drift, godt miljø og oppdaterte anlegg. Vi er trygge på at en læreplass i SinkabergHansen vil være en fin start på din karriere.

AKVA: Ola Kirkeby- Garstad

Ola Kirkeby-Garstad startet ved inngangen til 2022 sitt tilpassede løp som akvakulturlærling i Sinkaberg-Hansen. Dette er hva Ola så langt sier:

Jeg vil bo i Ytre Namdal og ser havbruksnæringa som en bra og trygg arbeidsplass. De første månedene som lærling har jeg erfart varierte dager og oppgaver. Jeg trives – og tenker at dette er et riktig valg for meg”.

Nå oppfordrer vi til at du som kan tenke deg læreplass gir oss et signal!

Fristen for å melde interesse for læreplass er 15. mars

Trykk  HER   for å komme til siden hvor du kan legge inn din søknad/opplysninger.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frode Lauritzen (konsernleder HR) på telefon 908 98 545 – eventuelt epost: frode@sinkaberg-hansen.no

SETTEFISK: Moderne settefiskproduksjon er en vesentlig element i havbruksnæringa.
SJØMAT: Fra videreforedlingen ved nye Laksefabrikken på Marøya.


O
PPDRETTSNÆRINGA – et hav av muligheter!