NYETABLERING: Fra foredling til UTVIKLING på Marøya

Blått og grønt skaper
ny kunnskap sammen

VEKST: Fra venstre Kjetil Lindgjerdet (prosjektmedarbeider Val FoU), Eskil Laukvik (konsernleder fabrikk SbH) og Halvor Mortensen (styreleder BioTA) i lokalene på Marøya som nå blir arena for framtidsrettet symbiose mellom blå og grønn næringsutvikling. (Foto: Tom Lysø/SinkabergHansen)

Lokalene på Marøya som før huset foredling av laks blir nå en framtidsrettet test- og demonstrasjonsarena. For et vidt spekter innovasjoner innen framtidsrettet blågrønn næring.

Et våtlaboratorium er hva det nye selskapet BioTA skal utvikle. BioTA (= Biologisk TestArena) er i utgangspunktet et løft mellom FoU og utdanningsaktør Val FoU, havbrukskonsernet SinkabergHansen og teknologiutvikler Mekon.

Etableringen skjer med et bredt utvalg sjø- og landbaserte næringer bokstavelig talt på alle kanter. Nærøysund er stor på både sjømat og landbruk. «Våtlabben» skal fungere som test- og demonstrasjonsarena for aktiviteter i vann. Ressursgjenvinning, sirkulærøkonomi og innovasjon på et bredt felt skal gi virksomheten kraft og retning. I fortsettelsen er det naturlig at flere aktører kommer inn; noe som det kan åpnes for.

Akvaponi gjøres kjent
I oppstarten vil akvaponi stå sentralt. Akvaponi er et konsept hvor vannlevende organismer som fisk og skalldyr produseres i relasjon til et system med planteproduksjon. Det være seg grønnsaker og/eller planter med ulik nytteverdi. Grunnlaget er effektive produksjonsmetoder med redusert bruk av ikke fornybare ressurser – og evne til å motstå klimaendringer.

Styreleder Halvor Mortensen i BioTA mener lokaler og geografisk plassering rimer med visjoner og mål for etableringen. Utgangspunktet er sammensatt; behov for et nytt regionalt fagmiljø, strategi for å «ta heim» FoU, samt videreutvikling av etablert næringsliv.

Nyvinninger og tekniske løsninger

– I Nærøysund, på kaikanten midt i en stor region for både hav- og landbruk, kan dette knapt bli bedre. Hos BioTA vil nyvinninger og ulike tekniske løsninger prøves ut i kontrollerte former. Både i forhold til marked og mer spesialiserte fagmiljø er plasseringen særs gunstig, framholder Mortensen som viser til at Sverige og Finland har kommet langt med akvaponi.

– Våre naboland dyrker brorparten av forskjellige produkter i lukkede system med bærekraftig bruk av ressurser.

UTVIKLING: De tidligere fabrikklokalene på Marøya, sammen med dagens Laksefabrikk, utvikles trinn for trinn mot en sammensatt naturbasert næringspark. (Foto: Tom Lysø/SinkabergHansen)

Møte- og servicepunkt
– Vi snakker om et tilgjengelig servicepunkt for næringslivet. På den gjerne krevende veien fra grunnide til ferdig utviklet produkt blir BioTA en «mellomromsaktør» som henter kunnskap, formidler kontakter og videreutvikler konsepter, utdyper styreleder Mortensen.

DYRKING: Eksempel på akvaponisk drift.

Bruk av slam, ulik biologisk produksjon og teknologisk uttesting og verifisering er naturlige utgangspunkt for virksomheten i de tidligere foredlingslokalene til SinkabergHansen. BioTA skal videre være en arena for kunnskapsbygging, med relasjon til ulike fagmiljøer: Forskning og utvikling (FoU), næringsliv, offentlig forvaltning og utdanningsinstitusjoner.

En naturbasert næringspark

Eskil Laukvik, konsernleder fabrikk i SinkabergHansen, ser klare muligheter i fortsatt utvikling av en naturbasert næringspark.

I BOKS: BioTA har avtale med SinkabergHansen om lokaler på Marøya. Fra venstre Ragnar Sæternes (SinkabergHansen), Kjetil Lindgjerdet (Val FoU), Eskil Laukvik (SinkabergHansen) og Halvor Mortensen (Val FoU og styreleder Biota) ved kontraktsigneringen. (Foto: Tom Lysø/SinkabergHansen)

– I praksis samlokaliseres BioTA med en komplett verdikjede innen havbruk, samtidig som et stort utvalg aktører innen grønn og blå næring opererer i umiddelbar nærhet, sier Laukvik. Han gleder seg over at det fortløpende skapes ny aktivitet i det gamle fabrikkbygget:

Egen havbruksavdeling har et moderne tilvekstsenter, mens Viplast produserer store mengder emballasje. Videre har egne veterinærer/fiskehelsepersonell en mikrolab, før nå BioTA etableres.

Flere vil komme med
Prosjektmedarbeider Kjetil Lindgjerdet ved Val FoU blir den første i etableringen. De kommende årene har aktørene i samarbeidet klare forventinger til vekst og utvikling.

– Vi er trygge på så vel behov som potensial. Med BioTA ser vi fram til spennende prosjekt hvor aktører i og rundt Nærøysund kan spire og vokse videre, framholder Lindgjerdet og Ragnar Sæternes, FoU-ansvarlig i SinkabergHansen.

Et tilgjengelig servicepunkt for næringslivet