STORAVTALE x 2 med GL-bygg trygt i HAVN!

GL-bygg oppfører 30.000
kvm for SinkabergHansen

Skisse av ny laksefabrikk Marøya.
LAKSEFABRIKKEN: Foreløpig skisse av den nye laksefabrikken som kommer på Marøya.

Når SinkabergHansen skal investere om lag 1,4 milliarder NOK i landets største oppdrettsregion, går en stor andel av kontraktene til lokale aktører. Denne uka kom viktige avtaler rundt laksefabrikken på Marøya og RAS-anlegget Svaberget Smolt i havn.

 

To menn markerer avtale hos SinkabergHansen, foto
DEAL: Endelig avtale mellom GL-bygg, ved Arne M. Galguften (til venstre) og SinkabergHansen ved Svein-Gustav Sinkaberg, er inngått.

Håndtrykket mellom sjefene Arne M. Galguften og Svein-Gustav Sinkaberg markerer at GL-bygg skal løse to svært store prosjekt for havbruksselskapet.

Det gjelder totalentreprise for laksefabrikken, samt at entreprenøren fra Overhalla også får en sentral rolle i byggingen av RAS-anlegget på grensa mellom Trøndelag og Nordland. Samlet skal GL-bygg reise vel 30.000 kvadratmeter industribygg for SinkabergHansen.

(Se fakta om prosjektene nederst i artikkelen!)

På Marøya er rigging alt i gang. 2. september starter arbeidet på laksefabrikken – med avtalt ferdigstillelse innen 1. juni 2021. Også ved Svaberget er tilsvarende snart i gang; med omfattende støpearbeid de kommende månedene. Forventet sluttdato på Svaberget er 1. januar 2022.

Arne M. Galguften i GL-bygg er svært fornøyd med avtalene:
– Dette er de to største kontraktene som GL-bygg noensinne har inngått. Forutsigbarhet over en lang periode for våre ansatte er en vesentlig side av dette, sier daglig leder i Overhalla-bedriften.

 

Ledere SinkabergHansen og GL-bygg på ny fabrikktomt Marøya, foto
KLARE : 2. september er GL-bygg i gang med den nye laksefabrikken på Marøya. Fra venstre økonomisjef Beate Skillingstad (SbH), prosjektleder Per Kristian Skaret (GL), konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg (SbH), daglig leder Arne M. Galguften (GL), prosjektleder Stig Olav Barlien (GL) og fabrikksjef Eskil Laukvik (SbH).

Samlet 30.000 kvm
Laksefabrikken får et samlet areal på 17.000 kvadratmeter. Overhalla Betongbygg er inne som underleverandør av prefabrikkerte element. Prosessanlegget skal leveres av tyske Baader, og forventet produksjon i det nye anlegget blir 100.000 årstonn; en dobling av kapasiteten sammenlignet med dagens fabrikk.

Tre ledere ved Svaberget Smolt, foto
I GANG: Prosjektleder Aleksander Lundseng (midten) i SinkabergHansen har med seg Elling Bøkestad (til venstre) og Knut Henning Rosenvinge i ledelsen av RAS-utbyggingen ved Svaberget.

Det landbaserte settefiskanlegget ved Svaberget med RAS-teknologi får 13.000 kvadratmeter bygningsmasse i første byggetrinn. AKVA Group Land Based Norway på Sømna har her kontrakten på prosessanlegget. Planlagt årlig produksjon er på 2.000 tonn.

– Svært gledelig, og med stor ringvirkning, at havbruksindustrien i regionen i så høy grad velger «kortreise» entreprenører og underleverandører, sier Per Kristian Skaret og Stig Olav Barlien. De har oppgaven som prosjektledere ved laksefabrikken.

Svært gledelig – og med stor ringvirkning – at havbruksindustrien velger «kortreise» leverandører!

– Bygger for framtida
Hos SinkabergHansen verdsetter konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg at lokale foretak evner å løse så vidt krevende prosjekt. Hver for seg er laksefabrikken og RAS-anlegget de to klart største løftene som havbruksselskapet med virksomhet i Trøndelag og Nordland noensinne har valgt å gjennomføre.

– Strategien er å re-investere og videreutvikle for fortsatt bærekraftig og sunn økonomisk drift. Klarer vi å legge grunnlag for ytterligere regional ringvirkning, har det også stor betydning også for oss, sier Sinkaberg.

Samlet innebærer de to prosjektene, prosessanleggene inkludert, investering på om lag 1,4 milliarder kroner. Foruten GL-bygg er en rekke regionale selskap og aktører inne som leverandører og bidragsytere.

Avtale mellom GL-bygg og SinkabergHansen, folk rundt bordet, foto
VIKTIG: Felles for både GL-bygg og SinkabergHansen er at avtalene knyttet til laksefabrikken og RAS-anlegget ved Svaberget er meget store. Her daglig leder Arne M. Galguften (til venstre) og prosjektlederne Per Kristian Skaret og Stig Olav Barlien. Videre fabrikksjef Eskil Laukvik, økonomisjef Beate Skillingstad og konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg hos SinkabergHansen.

Laksefabrikken Marøya, nøkkeltall:
– Grunnflate bygg: 9.000 m2
– Totalt gulvareal: 17.000 m2
– 2.800 m3 ferdigbetong / 480 betongbiler.
– 1.400 betongelement leveres, utgjør 14.000 tonn.
– Element fordeles på 560 trailerlass.
– Maks total bemanning 90-120 personer, inkl. underleverandører SinkabergHansen
– Byggetid: 21 måneder, ferdigstillelse 1. juni 2021.

Svaberget smolt, nøkkeltall:
Grunnflate bygg: 13.200 m2
– Totalt gulvareal inkl. plan 2, 15.200 m2
– 6.600 m3 ferdigbetong /1.100 betongbiler.
– 850.000 kg armering.
– Rundt 50 ulike bedrifter på byggeplassen.
– Maks total bemanning på byggeplassen 100-120 personer.
– Byggetid: 2,5 år, ferdigstillelse 1. januar 2022.

Svaberget: Rundt 50 ulike bedrifter på byggeplassen!