NYTT NAVN for virksomheten


– er det nye navnet

Det startet i 1977. På Marøya ved Nærøysund ble Finn Wilhelm Sinkaberg en norsk oppdrettspioner. Med konsesjon for matfisk var Sinkaberg Fiskeoppdrett et naturlig navnevalg. Torsdag 13. juni fikk konsernet nytt navn – Sinkaberg AS – og tilhørende logo.

PIONERTIDA: Tilbake i 1979 var “brønnbåten” av en litt annen karakter enn dagens – noe som forteller det meste om utviklinga i norsk havbruksnæring.

47 år tilbake i tid hadde den da 26 år gamle Finn Wilhelm en håndfull gode hjelpere med seg; for det som var grunnleggende enkel tilleggsnæring for familiens i hovedsak tradisjonelle omsetning av sild.

I årene som fulgte både vokste og slanket virksomheten seg. Gjerne i takt med den nye oppdrettsnæringa. Et avgjørende steg ble tatt i 1997 da Sinkaberg gikk sammen med Bindalssmolt i nabokommunen, hvor Bjørn Berg-Hansen var gründer og leder.

Fusjonen i 1998 resulterte i selskapet som ansatte, kunder, marked og annet næringsliv helt fram til i dag har kjent som SinkabergHansen.

26 år tilbake i tid, i 1998, var det om lag 75 medarbeidere i selskapet. Nå i 2024 nærmer antall ansatte seg 350, i hele verdikjeden fra befruktet rogn til videreforedlet matfisk.

Et annet viktig punkt på konsernets tidslinje ble markert i mars 2023, da Bewi Invest overtok de 44,4 prosent som familien Berg-Hansen til da eide. Fortsatt innehar selskapet Sinkaberg Invest kontroll med 53,6 prosent av aksjene.

Dagens ledelse og styre ser skifte av navn og logo, samt tilhørende oppdatering av profil og ulike strategier, som en naturlig overgang. Foruten stabil og forutsigbar kurs for dagens ansatte og samarbeidspartnere, vil satsning på fiskevelferd, innovasjon og forbedrede driftsformer fortsatt være prioriterte felt i Sinkaberg.

Kommentar fra konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg:

Svein-Gustav Sinkaberg.

– Godt at styre og dagens eiere har samlet seg om en naturlig omprofilering og bekreftelse av våre etablerte strukturer og strategier. Målet er at Sinkaberg skal videreføre rollen som en lokalt forankret pioner og en framtidsrettet aktør i norsk sjømatnæring. Nytt navn og ny logo er bare et steg i det langsiktige arbeidet med stadig å forbedre våre resultat innenfor alle avdelinger.

Rollen som lokalt forankret pioner skal videreføres

DEN GANG DA: Slik framsto de første “hjemmegjorte” merdene hos Sinkaberg tilbake i 1977.
DAGENS: Gjerdinga med nedsenkede merder er en av dagens lokaliteter i Sinkaberg.