På millimeteren etter 143 meter og 6 måneders langt ARBEID!

Ny fabrikk Marøya, foto
DIMENSJONER: Den nye laksefabrikken synes godt på Marøya – sørvestlige hjørnet (til høyre) og til veggen inn til den eksisterende fabrikken er det om lag 150 meter.

ELEMENTært! Og stødig levert …

Et element, et løft og et lite stykke på veien. En slags milepæl! (se videoen!)

Fabrikk Marøya, foto
BRA! Bas Geir Hårberg (til venstre) sammen med Kent Ove Hårberg (Overhalla betongbygg) og prosjektleder Eskil Laukvik (SinkabergHansen) var fornøyd etter at det spesielle veggelemenet torsdag formiddag var på plass.

Det var det som skjedde i går torsdag, 23. april. Så å si på dagen seks måneder etter at det første elementet ble reist, ble den nye laksefabrikken og det gamle, eksisterende anlegget til ett.
Prosjektleder Eskil Laukvik fra SinkabergHansen var sammen med montørene fra Overhalla Betongbygg da det «store» rundt klokka 10.00 skjedde.

Kranfører Haakon Bolkan (fra Bolkan kranservice) satt i sin vante, litt opphøyde, posisjon drøye 50 meter unna – og styrte det om lag åtte meter høye betongelementet ned med utrolig millimeterpresisjon. Slik oppleves det iallfall for de som hadde gleden av å bivåne operasjonen fra nært hold.

For arbeidslaget, kranføreren inkludert, var det fortsatt «bare en vanlig dag på jobben». Innen den nye laksefabrikken er komplett, skal om lag 1.400 betongelement være løftet på plass.

– Jeg har vært med helt siden starten, og har selvsagt ikke tall på hvor mange element som hittil er manøvrert. Men det er mange – og vi er i stort sett i en bra rytme, smiler kranfører Bolkan fra sin vante plass i hytta.

Fabrikk Marøya, montering, foto
SIKRING: Etter at det om lag åtte meter høye elementet er satt på plass, må det inntil videre sikres så det ikke kommer ut av posisjon.

En planlagt «sprekk»
Selv om han bak andre vegger ikke fysisk kan se punktet det spesielle elementet skulle ned på, hadde han likevel full kontroll over situasjonen. Via eget kamera plassert like over selve løftet – samt radiokontakt med bas Geir Hårberg som leder arbeidslaget på tre som står for selve monteringen.

Ettersom distansen i rett linje fra hjørnet med de første elementene (løftet inn i oktober 2019) er hele 143 meter, må presisjonen på det siste elementet inn mot eksisterende fabrikk sies å være imponerende. Den jevne «sprekken» på noen få centimeter var planlagt – og skal ikke minst tettes av en ny brannskillevegg på utsiden av den gamle fabrikkbygningen,
– Når vi tenker på hvor mange element som er plassert fra starten og fram hit, er det nesten utrolig med så høy presisjon, melder en blid prosjektleder Eskil Laukvik.

Fagfolk hakk i hel …
Og i kjølvannet av elementmontørene fra Overhalla Betongbygg følger en hel liten «armada» av fagfolk som ivaretar montering og klargjøring av de nye fabrikklokalene; ned til minste detalj.

I september skal etter planen selve bygget på totalt 17.000 kvadratmeter være så klart at montering av diverse prosessutstyr kan starte. Det vil bety en innledning på siste «etappe» av et utrolig stort og omfattende prosjekt – kostnadsberegnet til om lag 700 millioner kroner. Som tross den spesielle «koronasituasjonen» de siste ukene har evnet å holde det stramme tidsskjemaet. Etter planen skal den nye laksefabrikken ved Nærøysundet være komplett installert – og «tunet» for slakting og bearbeiding av laks – innen sommeren 2021. Og det vil kreve en utrolig flyt og logistikk fra de mange store og små leverandørene som er inne som bidragsytere til det framtidas moderne og bærekraftige anlegg.

Som om gårsdagens «sammenkobling» i seg selv var litt imponerende, så gjenstår fortsatt mange nokså spektakulære øyeblikk før hele prosjektet er i havn!

Til høsten starter montering av prosessutstyr!

Nu fabrikk Marøya
SEKS MÅNEDER: I oktober 2019 startet monteringen av de første elementene, nede i høyre hjørne av nybygget.