Pris til Varholmen og en rekke av DYKTIGE FOLK!

Pris til Varholmen for god jobbing

Fire personer med pris til SinkabergHansen for matfisk, foto
GODT RESULTAT: Teknisk fagsjef Vibeke Emilsen fra AquaGen og områdeleder Martin Kvarsvik med AquaGeni-prisen 2018/2019. Til høyre produksjonssjef matfisk John-Ove Sinkaberg – med Jakob Soldal, markedssjef Norge i AquaGen, til venstre.

Å hedre de som daglig jobber for at laksen skal vokse og trives; helt fra rogna legges i klekkeriet og fram til den siste turen med brønnbåt. Det er målet med AquaGeni-prisen fra AquaGen.

For året 2018/2019 i region Midt-Norge gikk matfiskprisen til SinkabergHansen og lokalitet Varholmen i Brønnøy kommune. I region nord var det Nordlaks, avd. Risvik, som vant – mens Flokenes Fiskefarm, avd. Skorva, var best blant deltakerne i Sør-Norge.

Året før, i 2018, ble de beste settefiskanleggene langs kysten gjort stas på. I år var altså fokus på matfisklokalitetene. Kåringen var resultat etter omfattende datainnsamling fra kunder av AquaGen. I region sør og midt ble data samlet fra smoltutsett og helt fram til slakt for Høst-17-generasjonen.

Oppdrettsanlegg Sør-Helgeland, foto
TRE FAKTORER: Vekst, lav dødelighet og avlusingsaktivitet. Dette var målefaktorene som ble lagt til grunn for prisen.

Målt på tre faktorer
Vinnerne, i år som i fjor, ble kåret ut fra overlevelse, i kombinasjon med beste vekstfaktor (VF3). Antall operasjoner for avlusing var en tredje faktor som ble vektet likt med de to andre.

– Felles for de tre vinnerne var meget gode resultat. Og ikke minst vil vi benytte anledningen til å takke alle de firma som er villige til å dele sentral informasjon om produksjonen med oss, slik at AquaGen kan fortsette med å utvikle laksen videre. Det sier Vibeke Emilsen, forsker og teknisk fagsjef i region Midt.

Avisselskapet AkvaGen utvikler, framstiller og leverer genetisk startmateriale til havbruksindustrien globalt.

– Artig å få pris!
Både områdeleder Martin Kvarsvik og produksjonsleder matfisk John-Ove Sinkaberg synes det er artig å få pris for omfattende innsats i hverdagen.

– Resultatet for denne generasjonen på Varholmen var bra, og særlig hadde minimalt med avlusingsaktivitet betydning for at fisken fikk stå i ro og utvikle seg godt, sier Kvarsvik.

Lite avlusing bidro til at fisken fikk stå mye i ro og utvikle seg godt!