Prosjekt NAUTILUS: Null lus, god tilvekst og fiskehelse

Prosjekt Nautilus ut i offentligheten:

Null lus, god tilvekst og fiskehelse

Oppdrettsanlegg Nærøysund, foto
LOVENDE: Første fullskala utsett med seks enheter Nautilus (960.000 fisk) viste nylig svært gode resultat: Ingen lus, god tilvekst og meget god fiskehelse. Bildet er fra utsett nummer to, ved lokalitet Klungset i Follafjorden.

For første gang er den nedsenkbare merden Nautilus luftet offentlig. Anledningen var konferansen «Ny havbruksteknologi» som med stor deltakelse ble avholdt i Stavanger. Nautilus er et utviklingsprosjekt som mange i SinkabergHansen, AKVA Group og flere andre partnere er stolte av og har store forventninger til.

Oppdrettskonferanse Stavanger, foto
DYP DRIFT: Foran en stor forsamling toneangivende havbruks- og sjømatfolk, presenterte AKVA Group ved FoU-direktør Arnstein Hosaas oppløftende resultat for henholdsvis Atlantis Subsea Farming og «etterkommeren» Nautilus.

Vertskap i Stavanger var Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri. SinkabergHansen ble betydelig oppmerksomhet til del – på grunnlag av første fullskala utsett nå i 2021 med nær en million smolt i seks Nautilus-enheter: Null lus, god tilvekst og meget god fiskehelse.

Luftkuppel og tak i Nautilus er hentet fra Atlantis. Ettersom AKVA Group har de kommersielle rettighetene til denne løsningen, var det korrekt at denne partneren i samarbeidet var først til offentlig å omtale satsningen. Og samlingen i Stavanger var viktig; med oppdrettere, leverandører og folk fra forvaltning og finansinstitusjoner på plass.

Direktør for forskning og utvikling (R&D) i AKVA Group, Arnstein Hosaas, holdt innlegget «Erfaringer med dyp drift». Foruten naturlig nok Atlantis, ble nå Nautilus tydelig løftet fram. Og her fremheves også den framtredende rollen som SinkabergHansen har hatt.

Medarbeider SinkabergHansen, foto
TEAMLEDER: Tronn-Ove Grindvik Øren er leder for en bredt sammensatt gruppe i SinkabergHansen med ansvar for utvikling av ny bærekraftig teknologi i sjøfasen.

Det å skille lus og laks
Grunnideen i dyp drift er å skille lus og laks – ved at fisken holdes under de øverste 10-15 meter av vannsøylen hvor det aller meste av lakselus befinner seg. Da blir tett samarbeid mellom oppdretter og utstyrsleverandør raskt avgjørende. Ikke minst blir verdien av 100 prosent dedikerte og kapable medarbeidere trukket fram.

Videre er det i dag en positiv faktor at Atlantis, og avleggeren Nautilus, trolig er den mest vellykkede av utviklingstillatelsene. Tellende her er at teknologien langt på vei er kommersialisert, og at den har et kostnadsnivå som gjør at oppdretteren kan ta i bruk løsningene uten særskilte tillatelser for å forsvare investeringen.

Fra SbH var FoU-koordinator Ragnar Sæternes på plass i Stavanger; og tilbakemeldingene til ham var at Nautilus på mange måter kan sees som en «game changer» innen feltet videreutvikling av åpne merder til en fornuftig investeringskostnad.

Nautilus oppdrett i dypet, foto
I DYPET: Prosjektskisse av Nautilus presentert i Stavanger; selve buret med tak og luftkuppel senkes til ned til vel 20 meter, mens flytekragen blir igjen i overflaten.

Slik ble Nautilus til …
I venteperioden på utviklingstillatelse for Atlantis, tenkte flere i SinkabergHansen at prinsippet med senkning av hele buret under lusesjiktet måtte gjennomføres uansett! Så god er ideen rett og slett – noe som ikke minst Finn Sinkaberg, konsernleder utvikling, kan skrive under på.

Videreutviklingen fra Atlantis startet med at Sæternes som del av teamet i SinkabergHansen lagde en prinsippskisse som grunnlag for Nautilus generasjon 1. Underveis har selskapet styrt en svært effektiv prosess som omfatter prosjektering, bestilling og installasjon. Ved roret har Tronn-Ove Øren, prosjektleder utvikling, stått.

– Akkurat hvor effektivt det er jobbet, understrekes av at «tungvekter» AKVA Group fortsatt har bakoversveis som følge av gjennomføringen, melder Sæternes på vegne av miljøet i og rundt SbH.

Bakoversveis etter gjennomføringen …

For det er flere som i stor grad har bidratt effektivt: For eksempel Jørgen Walaunet, teknisk leder NYTEK og egne folk ved de (så langt) to Nautilus-lokalitetene Skrubbholmen og Klungset. Det samme gjelder for personell ved Atlantis-lokaliteter som har gitt nødvendig erfaring for å gjennomføre noe slikt. Videre har bidraget fra Nærøysund Aquaservice – båter og verksted – også vært av uvurderlig betydning for prosess og utvikling.

Maskinell telling av lus oppdrettsanlegg, foto
NULL LUS: Telling av lus og kontroll av fiskehelse i Nautilus skjer maskinelt og via kamera. Her observerer prosjektleder Tronn-Ove Grindvik Øren og lokalitetsleder Rune Evenstad (nærmest) fisk i en av enhetene ved Skrubbholmen.

Resultatene – og veien videre
Hva er så resultatene ved Nautilus? Og hva blir veien videre? Første store utsett var på lokalitet Skrubbholmen (Vikna Sør) i april i år. Seks enheter, hver med 160.000 fisk, ble senket.

Et bur (enhet) ble tatt til overflaten i oktober – og 100 individer ble sjekket. Observert resultat: Ingen lus, tilfredsstillende tilvekst og produksjon og god fiskevelferd. Samlet sett har fisken respondert som forventet i et vannmiljø fritt for lus.

Til sammenligning har tradisjonelle overflatelokaliteter i Vikna Sør alle gjennomført tre til fire mekaniske avlusinger, samt fôrkur (Slice – 1 eller 2 to runder) i tilsvarende periode. Hvilket betyr at påslag og lusepress generelt har vært betydelig i dette utsettet/perioden.

Veien videre for SinkabergHansen og Nautilus er at det i juni altså ble senket nye sju merder (enheter) ved lokalitet Klungset i Follafjorden. Videre har en høyst engasjert og motivert faggruppe med base i SinkabergHansen nå fullt fokus mot Nautilus 2.0 – som blir en versjon med flere betydelige oppgraderinger. Frem mot våren 2022 planlegges for utsett i en hel lokalitet med denne løsningen. I sum betyr dette at dyp drift med Nautilus er utvikling med åpenbart stor oppside.

En «game changer» innen feltet videreutvikling av åpne merder

Utsett lokalitet Klungset, foto
MER KOMMER: Versjon 2.0 Nautilus er under utvikling., og våren 2022 forberedes utsett på hel lokalitet. Bildet er fra andre utsett ved Klungset i september 2021.