ROBÅTER til Island er byttet i ROBOTER fra den samme øya!

ROBOTER: Når palleteringsanlegget er fullt utbygd vil det være fem roboter som skal ta seg av palletering av 35 tonn laks i timen.

Avtale om roboter fra Island

I landnåmstiden befolket namdalinger i robåter Island. Nå drøye 1.1oo år senere kommer robotene fra Island –  for å ta de tunge takene på Marøya. 35.000 kilo laks, i timen, skal kunne behandles ved en av de største og mest avanserte fabrikkene i verden!

Mann i laboratorium, foto
UTVIKLER: – Realisering av den nye laksefabrikken på Marøya betyr en stor og viktig avtale for oss, sier salgsingeniør Kristjan Armannsson i islandske Samey.

For når den nye fabrikken sommeren 2021 åpner, blir roboter fra Island sentrale. Avtalen med Samey Ehf gjelder fem enheter på palleteringsanlegget, samt en robot for håndtering av tompaller.

Men først til den gamle historien: I landnåmstiden med karer som Kjetil Høng fra Ramstad (ved Abelvær) var robåter, delvis med seil, løsningen.

Den første bosetningen av nordmenn på Island var fra år 874 og framover. Nå vel 1.100 år senere er det altså roboter fra Island som skal virke i Namdalen.

I den nye laksefabrikken  vil totalt fem Fanuc palleroboter ta de tunge løftene. Hver robot utstyres med seks palleplasser; altså totalt 30. Av disse er 10 såkalte hurtigstableplasser med automatisk utkjøring.

Nominell (teoretisk) kapasitet vil være 44 laksekasser i minuttet. Kapasiteten i fabrikken er beregnet til 350 tonn per dag ved kjøring med et normalskift.

Når nyfabrikken sommeren 2021 settes i drift, vil den også ha en sjette robot for håndtering av tompaller. Til grunn for avtalen er at samarbeidet mellom SinkabergHansen og Samey er godt innarbeidet; da oppdretteren nord i Trøndelag i 2003 fikk sin første robot fra Island.

Gjennom 2000-tallet har produksjonen gradvis økt, og den siste roboten fra Samey ble installert våren 2019. Fra 2021 vil kapasiteten løftes fra dagens om lag 45.000 til 100.000 tonn per år, noe som må ivaretas gjennom økning av robotkapasiteten på kjølelageret.

Samey ehf med sine i dag 23 ansatte rår over et globalt servicenettverk. I over 30 år har islendingene styrket produktiviteten i foretak både på sjø og land gjennom automasjon og effektive robot-løsninger. Siden 2003 har Samey levert over 60 palleteringsløsninger til fiskeindustrien i Norge, Færøyene, Canada og England. Årlig håndterer roboter fra selskapet over en million tonn laks – og per i dag har tre fabrikker brutt barrieren på 350 tonn per dag.

Flyt i en strømlinjeformet prosesslinje krever pakkeroboter!

Mann foran ny laksefabrikk Marøya, foto
I PROSESS: – Et velfungerende robotopplegg for palletering blir avgjørende for å nå målet om daglig produksjon på 350 tonn, sier prosjektleder Eskil Laukvik foran fabrikken slik den framstår nå i januar 2020.

– For å få god flyt i en strømlinjeformet prosesslinje er et velfungerende palleteringsopplegg alfa og omega. Det sier prosjektleder Eskil Laukvik i SinkavergHansen,

–  Vi er glad for få med Samey i prosjektet, samtidig som denne avtalen viderefører et langt samarbeid med roboter som gjør den tunge jobben. Samspill i forprosjektet for å finne gode løsninger er verdifullt – og vi ser fram til å få alle seks roboter i drift, legger Laukvik til.

Salgsingeniør Kristjan Armannssson i Samey har gjennom samarbeidet med SinkabergHansen erfart mye:

– Siden 2003 har robotteknologien tatt mange nye utviklingssteg. Og det samme har lakseindustrien. For oss er samarbeidet med SinkabergHansen om realisering av den nye laksefabrikken som blir en av de største og mest avanserte i verden, en stor og viktig avtale. Vi gleder oss til å bidra med vår teknologi og kunnskap for å komme vellykket i mål.

Laksefabrikken blir en av de største og mest avanserte i verden!

Ny fabrikk Marøya, januar 2020
STORLØFT: Med produksjon på inntil 350 tonn laks hver eneste dag, blir den nye fabrikken på Marøya en av de største og mest moderne i verden. Så langt er bygging av “skip” nummer fire av totalt 10 kommet i gang.