Ronja NÆRØYSUND betyr BÅT og REKRUTTERING

Ny kontrakt med Sølvtrans

Brønnbåt Ronja Nærøysund, foto
STOR NYHET: I oktober 2021 blir høyteknologiske «Ronja Nærøysund» den nye – og klart største – brønnbåten i tjeneste for SBH Emilsen Akvamiljø (SEA) på kysten av Trøndelag og Nordland.

I oktober 2021 vil Sølvtrans levere en av sine hittil største og mest avanserte brønnbåter til Trøndelag. «Ronja Nærøysund» på 4.000 kubikkmeter vil ikke bare løfte den operasjonelle kapasiteten, men blir også et vannskille for rekruttering og utdanning av sjøfolk regionen.

Nybygget er det tredje som skal inn i kontrakt med Emilsen Fisk og SinkabergHansen; gjennom det felles selskapet SBH Emilsen Akvamiljø (SEA) og OMS (Oppdretternes Miljøservice AS). «Ronja Nærøysund» får vesentlig høyere brønnkapasitet enn dagens «Ronja Ocean» (3.200 kubikkmeter) og «Ronja Explorer» (2.500 kubikkmeter) og blir et sentralt verktøy for å ivareta fiskevelferd og fiskehelse.

To ledere Emilsen Fisk og SinkabergHansen, foto
SAMMEN: Både daglig leder Roy Emilsen (til venstre) i Emilsen Fisk og styreleder Finn W. Sinkaberg (til høyre) i SBH Emilsen Akvamiljø verdsetter samarbeidet med Sølvtrans som også rettes inn mot rekruttering og utdanning av sjøfolk.

– Fruktbart samarbeid
Det viktigste med «Nærøysund» blir å sikre produksjonskapasiteten i selskapene, ved at forebygging og behandling kan utføres når behovet er der. I dagens driftsbilde står dette sentralt for fortsatt verdiskaping og bærekraft.

– Samarbeidet med Sølvtrans har vært meget godt over tid. Vi verdsetter kompetansen i rederiet og at det leveres et fartøy spekket med det mest moderne utstyret. Vi produserer og henter mat i havet og våre fjorder, og trenger kvalitetene som kan løse framtidas utfordringer, framholder styreleder Finn W. Sinkaberg i SEA.

Også et vannskille for rekruttering i regionen!

Handler og rekrutterer lokalt
For både verdens største brønnbåtselskap og de to sjømatselskapene betyr verdiskaping lokalt mye. Sølvtrans bygger sine båter i Norge, samt kjøper tjenester og utstyr av norske leverandører. I driftsfasen vil «Nærøysund» alene ha en besetning på i størrelsesorden 16 personer, og totalt blir det om lag 50 sjøfolk tilknyttet de tre aktuelle brønnbåtene. For ytterligere å styrke regional kompetanse og rekruttering er derfor samarbeid med blant annet Ytre Namdal fagskole innledet.

– Vi er i vekst og Sølvtrans ønsker også i fortsettelsen å rekruttere fra dette området. Vår erfaring er tilfang av gode fagfolk med både tilhørighet og ikke minst nyttig kunnskap om regionen.  Samlet har vi om lag 270 seilende, 29 lærlinger og 10 kadetter – og samspill med så vel næringsaktører som utdanningsmiljøet blir viktig når vi skal bemanne opp nye fartøy, sier kommunikasjonssjef Harald Tom Nesvik i rederiet.

Interessert i mulig jobb i Sølvtrans? Klikk HER

To brønnbåter Nærøysund, foto
TO I DAG: «Ronja Explorer» (nærmest) og «Ronja Ocean» (ved kai i Rørvik) er de to fartøyene som per i dag operer fast i Nærøysund.

 

Verdiskaping lokalt betyr mye for de tre involverte selskapene