“RONJA NÆRØYSUND” på plass, døpes i RØRVIK lørdag 5. mars

«Ronja Nærøysund» døpes 5. mars

FLOTT SYN: «Ronja Nærøysund» ved kai ved kai i Rørvik for å gå inn i tjeneste for Emilsen Fisk og SinkabergHansen. Selve skipsdåpen blir her lørdag 5. mars klokken 15:00, med «åpent skip» i tida 10:00-13:00

«Ronja Nærøysund», en av Sølvtrans hittil største og mest avanserte brønnbåter, er på plass i Namdalen. Fartøyet som døpes 5. mars vil både sikre operasjonell kapasitet i to selskap og være et vannskille for rekruttering og utdanning av sjøfolk i regionen.

SEREMONI: Lørdag 5. mars blir en stor dag i Rørvik havn, med dåp og “åpent skip” for den 87 meter lange brønnbåten.

Brønnbåten på 4.000 kubikkmeter overleveres fra Sølvtrans til SinkabergHansen og Emilsen Fisk og deres felles driftsselskap SBH Emilsen Akvamiljø AS.

87 meter lange, og 18 meter brede, «Ronja Nærøysund» er satt opp med det mest innovative og beste utstyret i markedet. Målet er å ivareta fiskevelferd, biosikkerhet og miljø på en bærekraftig og framtidsrettet måte.

– «Ronja Nærøysund blir den tredje i rekken fra oss som skal løse oppgaver på Namdalskysten og Helgeland. Vi lever ved og av havet, og det setter nivået for hvordan disse båtene utformes og driftes, sier Robin Halsebakk, daglig leder i Sølvtrans.

I dette prosjektet er lokal verdiskaping vesentlig. Båtene bygges i Norge, samt at utstyr og tjenester kjøpes av norske leverandører. For Emilsen Fisk og SinkabergHansen blir «Ronja Nærøysund» viktig for å ivareta og utvikle produksjonskapasiteten.

– Båten vil både sikre behovet ved den nye laksefabrikken og det operasjonelle ved våre lokaliteter, sier sjefene Svein-Gustav Sinkaberg og Roy Emilsen i henholdsvis SinkabergHansen og Emilsen Fisk.

FØRSTE INNSEILING: Tidlig kveld onsdag 23. februar var første gang “”Ronja Nærøysund” ankom Rørvik og Nærøysund.

Med det nå tredje Sølvtrans-fartøyet i regionen, arbeider rederiet sammen med de to selskapene også for forsterket lokal tilknytning. Dialogen om rekruttering og ansettelse på denne båten har vært tett. Resultatet er at det nå blir seks faste lokale sjøfolk på «Ronja Nærøysund». I tillegg kommer en dekkskadett og en maskinkadett/maskin jr.

Videre har bemanningen av det nye fartøyet gitt flere åpne stillinger på «Ronja Ocean» og «Ronja Explorer». Disse fartøyene opererer allerede i regionen og tre nye lokale sjøfolk kan dermed ansettes på disse båtene.

– Sølvtrans er verdens største brønnbåtselskap, og vi fortsetter å vokse. Dette gjør at vi i tiden fremover vil ha behov for mange nye og dyktige sjøfolk på våre båter, sier mannskapssjef Christer Larsen

I SUNDET: Når det siste tilskuddet i Sølvtrans-flåten ligger ved kai i Rørvik; bærer Ronja Nærøysund sitt flotte navn med rette.

Kapasitet for næringa – og lokale arbeidsplasser