SbH og SEALAB tester framtidas svært spennende TEKNOLOGI

Framtidens oppdrettsteknologi, foto
KONTROLL: I samarbeid med SinkabergHansen vil SEALAB i 2020 teste komplette installasjoner med omfattende kameraløsninger, ulik sensorikk og spesialutviklede dataprogram.

SEALAB og SbH på nett med framtida

Første kvartal 2020 vil den første sjølokaliteten nord i Trøndelag tilføres helt ny infrastruktur – materiell som vil få betydning for produksjon, kontroll og daglig drift i sin alminnelighet.

Tre medarbeidere havbruksvirksomhet, foto
SAMARBEID: På nett med framtida! Daglig leder Morten Sjoner Syrstad (til venstre) har sammen med FoU-ansvarlig Ragnar Sæternes og lokalitetsleder Harry Sørø (til høyre) store forventninger til det banebrytende 5G-samarbeidet mellom SEALAB og SinkabergHansen.

Foruten havbruk, er 5G HEART et Horizon 2020 EU-prosjekt innenfor sektorene helse og transport. (5G-HEART: 5G HEalth AquacultuRe and Transport validation trials). Altså næringer med avgjørende betydning; i form av størrelse, antall jobber og handel/eksport. Prosjektets mål er bedre tjenester, sikrere transport og bærekraftig matproduksjon.

Siden juni 2019 har SEALAB med base i Trondheim jobbet mot utvikling og implementering av nye 5G-løsninger for sjømatnæringa sammen med Telenor Research, som vil stå for 5G-teknologien. Og i den forbindelse er kontakten med SinkabergHansen etablert.

5G vil være synonymt med kapasitet. Og muligheter. Eksempelvis for fjernovervåking, direkte kontroll med lus, biomasse og fiskehelse. Videre presentasjon og nødvendig oppfølging av driftsmessige parametere og forhold.

De komplette installasjonene som SEALAB vil prøve ut, vil blant annet omfatte kameraløsninger med maskinsyn, ulik sensorikk og spesialutviklet software. I SinkabergHansen har FoU-koordinator Ragnar Sæternes og lokalitetsleder Harry Sørø åpenbare forventninger til 5G-samarbeidet.

– Samtidig; muligheten med denne teknologien og dens antatte fleksibilitet åpner nye bruksområder som vi per i dag ikke vet hva vi har behov for, før vi faktisk ser mulighetene, sier de to hos SinkabergHansen.

Kontrollrom, fiskeoppdrett, foto
MASKINSYN: Direkte kontroll med miljø, velferd, fôring og biomasse. 5G-teknologien vil gi muligheter og kontroll på et helt nytt nivå i havbruksnæringa.

Daglig leder Morten Sjoner Syrstad i SEALAB Ocean Group mener 5G-brukerne via komplette løsninger vil erfare unik innsikt på flere felt: Miljøforhold, fiskevelferd, fôringsprosess og biomasse. Det faktiske livet i merden vil løftes inn i kontrollrommet.

– Kapasiteten og muligheten for å presentere data i sanntid blir formidabel. Gjennom egne, og andre fagmiljø, vil vi i samarbeid med SinkabergHansen åpne for ny kunnskap om framtidens muligheter innen sjømatnæringa, sier Sjoner Syrstad i SEALAB.

Vet ikke hva vi har behov for, før vi ser mulighetene!