SbH og TELENOR i fellesskap: Unikt 5G-anlegg ÅPNET

Unikt 5G-anlegg åpnet på Marøya

MER DEKNING: Telenor har installert 5G-utstyr i og rundt Laksefabrikken. Etter at anlegget er satt i drift, er det også betydelig bedret dekning i nærområdet på Marøya.

SinkabergHansen og Telenor har ved Laksefabrikken på Marøya åpnet noe helt nytt i Norge: Et 5G-anlegg for både innen- og utendørs dekning.

BEGIVENHET: Birgitte Engebretsen, adm. dir i Telenor Norge, sammen med Eskil Laukvik (konsernleder fabrikk, til venstre) og Guttorm Johansen (konsernleder IT) i SinkabergHansen.

– Med åpningen av 5G hos SinkabergHansen på Marøya skriver vi et nytt kapittel i norsk telekomhistorie. Anlegget for innendørsdekning er første av sitt slag i Industri-Norge. Ved havgapet på namdalskysten skjer innovasjon som industribedrifter andre steder i landet kan la seg inspirere av, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen.

På Marøya produserer SinkabergHansen store volum mat; fersk laks til markeder verden over. For at selskapet skal komme i havn med daglig virke og løpende avtaler, fastslår ledelsen at produksjonen ikke kan hemmes av sviktende kommunikasjon.

– Laksefabrikken er en komplisert, høyteknologisk maskin hvor drøyt 100 godt kvalifiserte medarbeidere fortløpende kommuniserer med hverandre. Når produksjonen går normalt, behandles i snitt to laks hvert sekund; altså over 7000 fisk i timen, forteller konsernleder fabrikk SinkabergHansen, Eskil Laukvik.

Mennesker – og en høyteknologisk maskin

– Foruten maskiner og tilstrekkelig datakraft, er den interne kommunikasjonen mennesker imellom et avgjørende viktig verktøy. Den nye 5G-løsningen fra Telenor betyr et stort løft for både tale og datastrøm mellom avdelingene internt, fortsetter Laukvik.

Bakgrunnen for prosjektet er at SinkabergHansen ønsket å styrke dekningen for selve Laksefabrikken.

– Virksomheter som ser mobilnett som en viktig del av sin digitale infrastruktur, må etablere industrielle mobilnett fra innsiden. Dette rett og slett fordi industribygg er reist i materialer som gir svært stor demping av mobilsignaler, slik at de sliter med å nå inn i lokalene, sier Birgitte Engebretsen.

TELEKOMHISTORIE: Fra åpningen inne på Laksefabrikken da det unike innendørs 5G-anlegget ble satt i drift, med ordføreren i Nærøysund (til høyre) og presse på plass. 

Laksefabrikken til SinkabergHansen er et komplekst bygg, og Telenor har fulgt strenge restriksjoner på hvor de aktive antennene er plassert. For å sikre god innendørsdekning bruker Telenor innendørs basestasjoner (Ericssons såkalte Radio DOT-løsning).

– Vi har nå satt opp en ny 5G-basestasjon på taket av anlegget, og i tillegg installert det vi kan kalle mini-basestasjoner innendørs. Det er små, men effektive enheter. Det er seks av dem i fabrikklokalene, og fire er installert i administrasjonsdelen. Dette skal sikre god dekning for alle i bygget, sier Engebretsen.

VERDISKAPING: Mens Eskil Laukvik (til venstre) orienterte Telenor-sjefen og ordføreren i Nærøysund, gikk produksjonen i slaktehallen (bak) i vanlig tempo.

Også ordføreren i Nærøysund, Amund Hellesø, deltok ved åpningen:

– Med sin sterke teknologiorientering baner SinkabergHansen vei for andre næringer. Ikke bare i regionen, men også for landet som helhet. Samtidig får investeringene de nå gjør i et avansert 5G-anlegg ringvirkninger også for andre i vår kommune, hvor ny industri er i ferd med etableres og nye boliger skal bygges, sier Hellesø.

Ifølge Telenor er 5G-anlegget på Laksefabrikken et mønstereksempel på det selskapet kaller 5G som en tjeneste, og Telenor forventer at fremover vil stadig flere virksomheter følge SinkabergHansen og installere tilsvarende 5G-anlegg.

Telenor skal være ledende innen dekning og 5G. Telenors 5G-nett er fem år på rad kåret til Norges raskeste. Selskapet har også det største og mest omfangsrike mobilnett, og gjennom 5G-utbyggingen vektlegges robusthet, formidler telekomselskapet selv.

Positiv ringvirkning i området

PRODUKSJON: Med gjennomsnittlig produksjonen på om lag 7.000 laks i timen, er effektiv kommunikasjon mellom både mennesker og maskiner avgjørende viktig.