SbH-STØTTE 2022: Velkommen med deres PROSJEKT!

Vi er klare – for 8. år på rad!

BARN OG UNGDOM: For åttende år på rad er SinkabergHansen klare til å ta imot henvendelse om støtte til prosjekt i de fem kommunene vårt selskap har virksomhet i.

For åttende år på rad inviterer SinkabergHansen engasjerte folk
om å søke støtte til gode lokale tiltak; fortrinnsvis barn og ungdom.

Som i de foregående år vil 2022-støtten fra SinkabergHansen bety at vi ser frem til søknader og innspill fra alle de fem kommunene vi driver virksomhet i:

Nærøysund, Bindal, Leka, Brønnøy og Herøy.

IDRETTSGLEDE: Friidrettsgruppa i Kolvereid IL er blant foregående års mottakere av SbH-støtte.

Også i denne runden blir det et vidt spillerom for hva vi kan støtte av utvikling og aktiviteter.

Aktuelle stikkord kan være «glede» og «samhold». For eksempel … 😊

Våre støttebeløp for det kommende året vil atter gå til kultur og idrett i vid forstand.

Som regionalt havbruksselskap er også opptatt av fine oppvekstmiljø,
levende grender – og at ung og gammel virkelig trives ute i «distriktet».

Har dere tanker for å «vitalisere grenda»?

Derfor; dere ildsjeler og alle med en plan om å «vitalisere grenda»:
Send oss en beskrivelse om hva som er på gang, og hvordan et bidrag fra oss vil monne!

Fristen for søknad er mandag 28. februar 2022.
Mailen merkes «Støtte SbH 2022» og sendes post@sinkaberg-hansen.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til samme adresse.

Etter vurdering internt i selskapet – vil tildelingene for året gjøres kjent fredag 25. mars.

Søknadsfrist: Mandag 28. februar 2022

RINGVIRKNING: Aktiviteten som SinkabergHansen driver åpner også for at vi kan støtte frivillig barne- og ungdomsarbeid i “våre” fem kommuner – og ikke bare i Nærøysund hvor Laksefabrikken er lokalisert.