Setter GJENBRUK i system

AquaFind setter gjenbruk i system

AquaFind er nyetablert i havbruksnæringen, som dedikert aktør for å etablere bærekraftig gjenbrukshandel. En digital «Espen Askeladd» for industrien globalt er hva virksomheten med hovedsete i Trondheim i praksis fungerer som.

CHILE: Mario Nordly i AquaFind på besøk hos lakseoppdretteren Yadran i Chile.

– Vårt mål er å endre måten bransjen håndterer brukt utstyr på, og bidra til overgangen fra tradisjonell lineær drift til høy andel sirkulært gjenbruk, sier daglig leder Mario Nordly. Han framholder at seks av FNs bærekraftsmål kan knyttes direkte opp mot egen virksomhet.

De siste femten årene har havbruksnæringen opplevd eksepsjonell vekst, drevet av både teknologisk innovasjon og økonomisk utvikling. Denne veksten har satt næringen i en globalt ledende posisjon. Samtidig har den akselererte utskiftingen av produksjonsutstyr en åpenbar bakside: Tidvis dårlig ressursutnyttelse.

Flere utfordringer
Klimaendringer er en global utfordring, og å redusere fotavtrykket er nøkkelen til en bærekraftig fremtid. En betydelig del av klimaavtrykket kommer fra produksjon og transport av utstyr, så for å redusere påvirkningen er det viktig å minimere at produkt/utstyr og ressurser blir «avfall» for tidlig i sin levetid.

Samlet sett handler det om å bevare verdien av produkter og materialer så lenge som mulig. Det dårlige alternativet er å skrote verdifullt utstyr, eller la det støve ned og ruste bort, før materiellet til slutt sendes til mulig gjenvinning og resirkulering.

Internasjonalt marked
Siden september 2023 har AquaFind solgt diverse utstyr fra SinkabergHansen. Ikke bare innen landets egne grenser, men også internasjonalt. Nylig var en container med brukte undervannskamera på vei til den chilenske laksehovedstaden Puerto Mont.  Chile er nest størst innen oppdrett, men ligger likevel teknologisk sett mer enn 10 år bak Norge.

– AquaFind har stor tro på at mye av det brukte utstyret som ligger på lager langs kysten i Norge har svært høy nytteverdi for det chilenske markedet, sier Mario Nordly.

GJENBRUK: – Vi er glade for å legge til rette for ytterligere mer sirkulær drift innen havbruksindustrien, sier teknisk leder sjø Hallgeir Pedersen i SinkabergHansen.

Hallgeir Pedersen, teknisk leder sjø i SinkabergHansen, verdsetter at AquaFind bidrar til at utstyr som ikke lenger har nytte i egen drift, får nye eiere og bruksområder.

– Sammen er vi glade for å kunne bidra til bedre ressursutnyttelse og redusert klimaavtrykk ved å legge til rette for ytterligere mer sirkulær drift innen havbruksindustrien, sier Hallgeir Pedersen.

Ressursutnyttelse og redusert klimaavtrykk